Waar bent u naar op zoek?

Symposium over ‘Het priesterschap van alle gelovigen’

18-03-2021

Op woensdag 7 april vanaf 10.00 uur houden de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Refo500, Uitgeverij Summum en de Theologische Universiteit Apeldoorn online het symposium ‘Priesterlijke zielen gevraagd m/v.

Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging’.

Alle christenen zijn door de doop met Christus verbonden en delen onder meer in Zijn priesterlijke taak: aan de hele wereld het Evangelie te verkondigen, zielen te redden en het Rijk van God te verbreiden.

Centraal staat de vraag wat de noodzakelij-ke voorwaarden zijn voor een goed begrip en een goede uitoefening van een betekenisvol christelijk gemeenschappelijk priesterschap midden in de wereld.

Hoofdspreker op het symposium is Martijn Pouw, rooms-katholiek priester van het Opus Dei. Hierop reageren dr. A. Wöhle, predikant van de evangelisch-lutherse gemeente te Amsterdam, dr. W.H.Th. Moehn, hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU, en dr. M. Sarot, hoogleraar fundamentele theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Daarna is er een discussieforum onder leiding van dr. H.J. Selderhuis. Meer info en aanmelding: https://www.tua. nl/nl/agenda/priester.