Waar bent u naar op zoek?

Symposium over ‘Met het oog op Israël’

10-11-2022

Op donderdag 17 november belegt het Centrum voor Israëlstudies (CIS) in samenwerking met uitgeverij De Banier DV een symposium over ‘Met het oog op Israël’. Over dit thema hebben dr. M.J. Paul, dr. J. Hoek en dr. M. van Campen een boek geredigeerd, dat tijdens deze bijeenkomst wordt

gepresenteerd. Het gaat over vragen zoals ‘Heeft het huidige Joodse volk nog dezelfde status als Israël in de Bijbel? Gelden Gods beloften nog steeds dit volk of zijn ze bedoeld voor de christenen als het nieuwe volk van God? Als Gods beloften nog gelden, wat betekent dit dan voor de bijbeluitleg?’ Naast bijdragen van de redacteuren

verzorgt drs. Albert Groothedde, Israëlwerker van het CIS, een lezing over een van de thema’s uit het boek en vindt er een forumgesprek plaats. Het symposium wordt gehouden in de Ontmoetingskerk te Amersfoort (Angelinapolder 1) en duurt van 20.00 tot 21.45 uur. Aanmelden via info@hetcis.nl.