Waar bent u naar op zoek?

‘Techniek minder neutraal dan je denkt’

16-04-2013

In zijn nieuwe boek ‘Technologie, overal om ons heen' noemt dr. Marc de Vries techniek een afgod. ‘Het is echter niet per definitie een instrument van het kwade. Wel zullen de machten techniek uitbuiten om de mens in hun greep te krijgen.' Een gesprek.

De Artiosuitgave ‘Technologie, overal om ons heen’ ligt sinds deze maand in de boekwinkel. De Vries, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Delft, wil zijn lezer een spiegel voorhouden en bereiken dat ‘het vanzelfsprekende rond techniek’ verdwijnt.

Veel uitvindingen zijn een zegen. Welk probleem is er met techniek?

‘Techniek mag je inderdaad positief benaderen. We mogen voor veel uitvindingen dankbaar zijn. Mijn boekje wil aan het denken zetten om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. We denken vaak dat techniek neutraal is, maar dat is niet zo. Ze dwingt je altijd tot een keuze. Techniek zelf is doods, maar de aanwezigheid ervan schept mogelijkheden. Van elke vinding gaat de uitnodiging uit: gebruik mij. Techniek is alomtegenwoordig.

Veel dingen gebruiken we gedachteloos en dat is ook geen probleem. Bij de wekker op je nachtkastje hoef je niet na te denken of het gebruik daarvan verantwoord is. Hoewel, feit is dat de komst van de klok een heel andere levensstijl heeft gebracht. Feit is ook dat veel dingen ongemerkt invloed op ons hebben. Een gebouw is bijvoorbeeld niet dood maar heeft invloed op hoe je je voelt.’