Waar bent u naar op zoek?

Dr. J. Hoek: ‘We mogen fier zijn op wat ons is toevertrouwd’

Tegendraads leven

Esther Visser-den Hertog
Door: Esther Visser-den Hertog
23-02-2023

Hoe geef je je geloof gestalte in onze tijd? Dat is de hoofdvraag waarmee dr. J. Hoek aan de slag is gegaan in zijn nieuwste boek 'Geleefd geloof. Omgang met God in deze tijd'. Dat christenen in onze tijd soms voor spannende en moeilijke keuzes komen te staan, staat buiten kijf.

In vijf hoofdstukken verkent dr. Hoek hoe geloven in een ‘kantelende tijd’ concreet gestalte kan krijgen. Mijn eerste vraag is altijd: met wie in het achterhoofd hebt u dit boek geschreven? Dr. Hoek: ‘Het boekje is bedoeld voor persoonlijke bezinning én voor kringen, die samen vijf avonden kunnen besteden aan vragen van geloofsbeleving. Vandaar ook de gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk.’

Bij uitstek conservatief

Aan het begin van het boek kom ik de volgende zin tegen: ‘De gemeente van Christus is behoudend en vernieuwend tegelijk, zij is bij uitstek conservatief en bij uitstek progressief.’ (p.28) Toch zien we de laatste jaren een verschuiving binnen veel kerken, vooral als het gaat om de moraal over seksuele relaties. Hoe houden we vast aan de bijbelse norm, als niet eens meer gevoeld wordt dat het een bijbelse norm is? Hoe bieden we het postmoderne relativisme (het verankeren van waarheid en goedheid in veranderlijke opvattingen van mensen) het hoofd?

Dr. Hoek: ‘We zijn als het goed is als levende vissen die tegen de stroom in zwemmen. De stroomrichting van de huidige tijd duid ik overwegend negatief. De ontwikkelingen zijn voor de gemeente van vandaag heel ingrijpend. We zien hoe een eeuwenlang gekerstende cultuur in ras tempo verdwijnt. De gemeente moet opnieuw leren om tegendraads te leven. De urgentie daarvan dienen we opnieuw te gaan beseffen. Eeuwenlang was alles en iedereen min of meer christelijk beïnvloed en hadden we een gedoopte natie, maar dat is nu verleden tijd.’

Esther Visser-den Hertog
Esther Visser-den Hertog

is als internetzendeling en redacteur werkzaam bij Global-Rize.