Waar bent u naar op zoek?

Tegenmachten

01-06-2021

In het Nieuwe Testament lezen we regelmatig over machten, over tronen en wereldbeheersers, over de goden van deze eeuw, schrijft dr. C.M.A. van Ekris.

Het is in de brieven van Paulus vaak een opsomming van imponerende, maar ook moeilijk benoembare realiteiten. Het heeft iets schimmigs. 

Wat duidelijk is, is dat deze machten willen heersen over de mens. Ze willen als goden functioneren en vereerd worden. Ze willen het voor het zeggen hebben in mensenlevens. Het lijkt er overigens op dat de mens zelf die machten ook machtiger kan maken. En juist daar waar mensen God verlaten, komt meer ruimte voor die tegenmachten in het geestelijk vacuüm dat ontstaat. Machten hebben een vervreemdend effect. Ze vervreemden mensen van elkaar, en proberen de omgang tussen God en mens te ontregelen. 

Machtsmanifestaties

Er is veel discussie over deze begrippen. Soms denk je dat ze eigenlijk amper doorgedrongen zijn in ons geestelijk bewustzijn: in de opvoeding, in onze gebeden of in onze preken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 juni 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.