Waar bent u naar op zoek?

Verlangen naar de wederkomst (2)

Tekenen van de tijden

Ds. G. Herwig
Door: Ds. G. Herwig
11-11-2021

‘En mij hiertoe door U bereid, opnemen in Uw heerlijkheid’, zingen we graag in de erediensten. Waar denken we dan aan? Aan het uur van ons sterven? Of ook aan de terugkomst van onze Heere Jezus Christus? Hoe kunnen we die verwachting met een groot verlangen in de gemeente aanwakkeren?

De vorige keer ontdekten we de overvloed die de HEERE Zijn volk Israël schilderde bij monde van de profeet Jesaja. Ook de profeet Joël moest niet alleen het oordeel aankondigen, maar mocht ook van een heerlijke toekomst spreken in de weg van waarachtige bekering: ‘Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water.’

Deze belofte vloeit voort uit de aangekondigde uitstorting van de Heilige Geest op het heerlijke pinksterfeest. En ja, van Pinksteren gaat het naar de voleinding, naar de dag dat onze Heere en Heiland bij Zijn terugkomen de volmaakte vrede meebrengt. Bij de woorden van Joël hoor je de echo van andere woorden uit de Schrift: ‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’

Intenser, radicaler

Wat een heerlijk perspectief. Maar… dan is er ondertussen al veel gebeurd en zal er nog veel gebeuren. We luisteren naar indrukwekkend onderwijs uit de mond van onze Heere Jezus Zelf. We kiezen expliciet voor Mattheüs 24. Jezus heeft dan net het oordeel over Jeruzalem aangekondigd. Daarbij denken we aan wat er gebeurd is in het jaar 70 na Chr. Die vreselijke gebeurtenis laat tegelijkertijd zien dat we ook in het onderwijs van Jezus regelmatig te maken hebben met een dubbele laag: een aanvankelijke vervulling en een definitieve, volkomen vervulling.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 november 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. G. Herwig
Ds. G. Herwig

is predikant van de hervormde gemeente te Nunspeet.