Waar bent u naar op zoek?

Tekst & uitleg: 2 Petrus 2:1

24-03-2014

Petrus waarschuwt tegen dwaalleraars. In de kern van de zaak zijn dat dwaallichten die het ware licht van het Evangelie verduisteren, aldus ds. G.H. Kruijmer. Maar wat betekent het dat valse leraars zelfs de Heere verloochenen, Die hen gekocht heeft?

Dwaalleraars zijn er in alle tijden in allerlei varianten geweest. Altijd is het van belang om alert te zijn: herkennen wij hen binnen en buiten de kerk? Ten diepste gaat het om de vraag naar waarheid of leugen.

We downloaden vandaag preken van internet en beluisteren ze op onze iPhone. Realiseren we ons dat ook dwaalleraars hun ideeën uitdragen om mensen op een dwaalspoor te brengen?
Enkele verzen eerder, in 2 Petrus 1:19, roept de apostel zijn lezers en ons op tot gehoorzaamheid aan de Schriften: ‘En wij hebben het profetische Woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart.’

Wat betekent het dat valse leraars zelfs de Heere verloochenen, Die hen gekocht heeft? In de kanttekeningen van de Statenvertaling lezen we: ‘Deze worden hier gezegd van den Heere gekocht te zijn, ten aanzien dat zij zich voor zodanigen uitgeven, en van anderen naar de liefde daarvoor gehouden zijn, zolang zij in de gemeenschap van de kerk waren’.