Waar bent u naar op zoek?

Ter inleiding op de contio

08-12-2022

Zou het voor het eerst na drie jaar kunnen doorgaan, de predikantencontio in de eerste week van januari? We hopen erop! We komen DV op woensdag 4 en donderdag 5 januari samen in Nieuw Hydepark in Doorn. Op deze pagina een toelichting op het programma.

Woensdag

Na de opening door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. J.A.W. Verhoeven, herdenken we de predikanten die in 2022 overleden zijn. Voor het tweede deel van de morgen is dr. S.D. (Steef) Post uit Gorinchem uitgenodigd, die onder meer als mediator actief is. Hij houdt de causerie onder de titel ‘Predikant en polarisatie. Dienen in de chaos van het wij-zij-denken’. Seculariserend denken gaat de gemeente niet voorbij en evenals in de maatschappij neemt in de kerk polarisatie toe. De oplossing komt te liggen op het bordje van de predikant. De belangrijkste kwalificatie waaraan de dienaar van het Evangelie vandaag de dag lijkt te moeten voldoen, is verbindend leiderschap, aangevuld met wat vaardigheden van een psycholoog, mediator en maatschappelijk werker. Steef Post zal ons laten zien welke spanning er al in de eerste christelijke gemeenten kon zijn en vooral welke waardevolle aanwijzingen de Bijbel ons aanreikt over de taak en roeping van de predikant in tijden van wij-zij-denken. Op woensdagmiddag spreekt prof. dr. P.H. (Pieter) Vos, bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Protestantse Theologische Universiteit, over het thema ‘Deugdethiek, gereformeerde traditie en de morele verlegenheid rond ‘huwelijk, echtscheiding en hertrouwen’’. Prof. Vos zal niet alleen de opbrengst van zijn studie Longing for the Good Life. Virtue Ethics after Protestantism delen, maar ook ingaan op het eigene van de christelijke ethiek – en dit illustreren aan de hand van het thema ‘huwelijk en echtscheiding’.

Donderdag

Op donderdag luisteren we allereerst naar dr. J.B. ten Hove, die zal spreken over ‘Geroepen op de dorsvloer: Augustinus over de kerk’. De Nijkerkse predikant, die zich al vele jaren verdiept in deze filosoof, theoloog, bisschop en kerkvader en op zijn visie op de kerk promoveerde, hoopt in deze bijdrage het denken van Augustinus vruchtbaar te maken voor vandaag, waarbij hij onder meer ingaat op de visie op de kerk, de gemeente en de betekenis van de prediking. De laatste lezing wordt gehouden door prof. dr. H.J. Selderhuis, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Onder de titel ‘Van export naar import? Gereformeerde theologie in internationaal perspectief’ zal hij ons inleiden in de actuele internationale positie van de gereformeerde theologie. Kan het zijn dat de voedingsbodem voor de reformatorische theologie in andere delen van de wereld vruchtbaarder is dan in Nederland? En welke boodschap heeft het buitenland voor Nederland? Zo leven we toe naar twee dagen van wetenschappelijke bezinning, om toegerust te worden voor het werk. Alle predikanten, die vorige week persoonlijk zijn uitgenodigd, zijn van harte welkom.