Waar bent u naar op zoek?

Ter inzage

18-05-2021

Soms lees je in het kerkblad dat de jaarrekening van de diaconie ter inzage ligt. Weinig gemeenteleden maken er gebruik van. Heel anders was het toen vorige maand de notulen van de ministerraad ter inzage kwamen, constateert ds. M. van Leeuwen.

Ongekend en niet eerder gebeurd was dat. Je kon letterlijk lezen wat er tijdens die vergadering in 2019 over de toeslagenaffaire door de verschillende leden was gezegd. Het was ter inzage. Eén ding bleef nog wel verborgen: wat hebben de leden van het kabinet gedácht? Zover heeft men niet kunnen gaan. De Pinkstergeest geeft een inzage die de geest van de wereld niet bij kan brengen. 

Een tekort

Wanneer Paulus aan de Korinthiërs schrijft ‘En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is’, klinkt dat als een variant op de verzen uit Romeinen 8:15 en Galaten 4:6,7, over de geest van slavernij en angst en de Geest van de aanneming en aanroepen. Is het een variant? Is er sprake van een tegenstelling? Staat hier de geest van de wereld voor de boze, tegenover de Geest uit God, voor de Heilige Geest? Dat is te makkelijk.

Paulus varieert in 1 Korinthe 2. Zo schrijft hij een vers eerder over ‘de geest van de mens’. Ook schrijft hij over de wijsheid van de wereld of van de mens tegenover de wijsheid van God. Het is te gemakkelijk, wellicht ook te verleidelijk, om bij de geest van de wereld aan de boze te denken. Dat is al snel de boosdoener, maar laten we ons niet vergissen in de wereld en ons eigen vlees.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 mei 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.