Waar bent u naar op zoek?

Themabrochure over gastvrijheid aan vluchtelingen

26-01-2023

Hoe ver reikt onze christelijke gastvrijheid en zijn daar ook grenzen aan? Dat is de hamvraag in de nieuwe themabrochure over vluchtelingen. De enorme toestroom leidt tot allerlei problemen, bijvoorbeeld rond huisvesting, en roept veel vragen en emoties op. Vluchtelingen en migranten worden als een bedreiging ervaren voor onze welvaart en veiligheid, ook door veel christenen. Als nieuwkomers ook nog eens een andere geloofsachtergrond hebben, kan dat gevoelens van onvrede en zelfs angst oproepen. Problemen genoeg, dus. In Grenzen aan gastvrijheid?, de themabrochure die vandaag bij De Waarheidsvriend is gevoegd, roept Marco Vos van stichting Gave ertoe op met ontferming te kijken naar de mensen die naar ons land komen. ‘Jezus zegt dat Hijzelf in de gedaante van een vreemdeling naar ons toe kan komen. Daarom is er geen ruimte voor hardheid in het spreken over vluchtelingen.’

De brochure, die afsluit met enkele gespreksvragen, is te downloaden via: gereformeerdebond.nl/boeken-publicaties/categorieen/brochures-downloads. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis gedrukte exemplaren aanvragen.

De Gereformeerde Bond publiceert drie keer per jaar een bezinnende themabrochure over een actueel onderwerp dat christenen vandaag bezighoudt. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar lid worden van de Gereformeerde Bond. Meld u aan via info@gereformeerdebond.nl of via onze website. Aanbevolen!