Waar bent u naar op zoek?

Themabrochure over huisbezoek verkrijgbaar

24-03-2022

Een van de taken van ouderlingen en regelmatig ook van diakenen is het brengen van huisbezoek. Je kunt ertegen opzien, je afvragen: hoe moet dat, wat wordt er tijdens zo’n bezoek ter sprake gebracht? Nu er aan het begin van dit jaar weer veel nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd, wijzen we erop dat de themabrochure die ds. H.G. de Graaff over huisbezoek schreef, nog verkrijgbaar is.

Zonder een specifieke aanleiding een bezoek krijgen van een ambtsdrager van je kerkelijke gemeente, is een waardevolle traditie. Helaas is de praktijk tegenwoordig in veel gemeenten dat leden alleen bezoek krijgen bij bijzondere gelegenheden. Huisbezoek is echter belangrijk voor het gemeenteleven. Ds. De Graaff uit Nieuwerbrug legt uit waarom. Ook gaat hij in op de vraag hoe een huisbezoek voorbereid moet worden. Aan het eind van de brochure zijn vragen opgenomen die behulpzaam zijn voor bezinning op de praktijk van het huisbezoek.

Veel kerkenraden bestelden de themabrochure in het verleden voor ambtsdragers en leden van bezoekteams. Nieuwe ambtsdragers en andere geïnteresseerden kunnen nog altijd gratis exemplaren aanvragen. De brochure is ook te downloaden via de website van de Gereformeerde Bond (cutt.ly/brochure-huisbezoek). De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl of via de knop ‘Word lid’ op gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!