Waar bent u naar op zoek?

Themadienstbespreking

Jan van Werven en Reinhilde Verbruggen-ten Brinke
Door: Jan van Werven en Reinhilde Verbruggen-ten Brinke
17-09-2020

Ontmoeting in kleine cellen is in een grote wijkgemeente meer dan een must. Mede daarom is er in de hervormde wijkgemeente Broederkerk in Kampen in het winterseizoen vier keer een preekbespreking na een themadienst. Dat gebeurt bij gemeenteleden thuis. Het werkt verbindend.

Wat tientallen jaren geleden is begonnen als groothuisbezoekdiensten, met ’s avonds eraan gekoppeld ‘Groot Huisbezoek’, is een aantal jaren geleden in onze wijkgemeente opnieuw opgepakt. Deze diensten worden nu themadiensten genoemd.

Formule

De formule erachter is hetzelfde als van tientallen jaren geleden: enkele gemeenteleden en de predikant, die met elkaar een werkgroep vormen, kiezen samen een seizoensthema met bijbehorende Schriftgedeelten. Onze predikant, ds. F.J.K. van Santen, werkt het thema uit tot korte preekschetsen die in de werkgroep worden besproken.

De werkgroep komt ruim voor iedere themadienst bij elkaar. Het Schriftgedeelte komt uitvoerig aan de orde en er worden belangrijke lijnen en aandachtspunten voor de preek besproken. De predikant verwerkt dit in zijn preek en mailt deze preek naar de werkgroep, die daarop reageert. Dergelijke voorbereidingen geven binnen de werkgroep een sterke verbondenheid met elkaar en een geweldige mogelijkheid om samen de gemeente mee te helpen opbouwen.

De werkgroepleden maken gespreksvragen, die met de samenvatting van de preek op een hand-out worden afgedrukt. Op deze hand-out worden ook lied- en psalmsuggesties voor de avondbijeenkomst gedaan. Een aantal ervan past de predikant in in de liturgie van de themadienst op zondagmorgen.

Preekbespreking

Op de hand-out staan ook de gastadressen binnen de verschillende geografische secties van de wijkgemeente waar gemeenteleden ’s avonds naar toe kunnen gaan voor de preekbespreking. Deze bespreking wordt geleid door een gemeentelid of door een ouderling. Beide is mogelijk.

Meestal doet in iedere kring wel een ouderling met de preekbespreking mee. Hij heeft hierdoor de kans om gemeenteleden uit zijn sectie beter te leren kennen. Ook leren gemeenteleden elkaar steeds beter kennen en zijn ze meer op elkaar betrokken. Dit format van themadiensten is een belangrijk bindend onderdeel van gemeente-zijn en gemeenteopbouw.

Waardevol

Het afgelopen winterseizoen is het bijbelboek Hosea in een viertal themadiensten onder de loep genomen. Het overstijgende thema was ‘Gods onbegrensde liefde’.

Hoe een dergelijke avond van een themadienstbespreking eruitziet? We starten op de desbetreffende zondagavond rond acht uur met een kop koffie, thee en wat lekkers, in de huiskamer van één van de gastadressen uit onze wijkgemeente.

Na een wat luchtige ontmoeting en ook al van-harttot-hart-gesprekken, opent de gespreksleider de avond met gebed. We zingen een lied of psalm en lezen samen het bijbelgedeelte dat in de morgendienst is behandeld. Hierna starten we bij de vragen. Bijvoorbeeld: ‘Welk gedeelte uit Hosea 11 en/of de preek spreekt jou aan? Wat wil je delen/vragen naar aanleiding van de preek?’

Daarna komen verdiepende vragen aan de orde. We vinden het waardevol om persoonlijke ervaringen en zorgen met elkaar te kunnen delen. Die brengen we vervolgens samen in gebed. We houden tijdens de vierde en laatste keer van het seizoen een korte evaluatie, waar de werkgroep ‘themadienst’ haar winst mee kan doen voor het volgend seizoen.

Delen

Het is mooi om de broeder- en zusterband in Jezus Christus te mogen ervaren. De desbetreffende groepen die op gastadressen bij elkaar komen, ervaren het als waardevol om op deze manier gemeenteleden uit eigen sectie of wijk beter te leren kennen en met elkaar het geloof in Jezus Christus te delen. Er is inmiddels een voorstel binnengekomen om naast bijbelkringavonden, dergelijke groothuisbezoekavonden uit te breiden.

Jan van Werven en Reinhilde Verbruggen-ten Brinke
Jan van Werven en Reinhilde Verbruggen-ten Brinke