Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata brengt omvang Gereformeerde Bond in kaart

R.P. de Graaf
Door: R.P. de Graaf
10-03-2022

J. Rouwendal, F. Wagenaar en M. Wijna wagen zich aan een analyse van de omvang van de Gereformeerde Bond door de tijd heen. Dit artikel brengt een ontwikkeling in kaart die op microniveau (het niveau van concrete kerkelijke gemeenten) moeilijk te zien is. De vraag hoe we de beschreven ontwikkeling moeten duiden, blijft huiswerk. Misschien niet allereerst voor de Bond als organisatie, maar wellicht meer voor plaatselijke gemeenten? De auteurs constateren dat er sprake is van een sterke terugloop, die twintig jaar geleden inzette, ‘zowel voor de door ons geraamde omvang van de totale aanhang, als voor het aantal gehele of gedeeltelijke Bondsgemeenten.’ (In het hoofdartikel in De Waarheidsvriend van volgende week zal zijdelings ingegaan worden op de inhoud van dit artikel, red.) Dit nummer heeft twee bijbels-theologische bijdragen. Het artikel van de hand van P. van Veen (docent didactiek voor de catechese aan de TU Kampen) gaat na wat het vervullen van Wet en Profeten betekent als thema binnen het Evangelie naar Mattheüs. Een van zijn conclusies luidt ‘dat Mattheüs de vervulling van Wet en Profeten – van fundamenteel belang voor de Joods-christelijke gemeente – op allerlei manieren en verbazend kunstig doorzet’.

Redactielid dr. H. van den Belt schrijft over de internationale belangstelling voor het neocalvinisme. De receptie van Kuyper en Bavinck in de Engelstalige wereld lijkt vooral samen te hangen met het potentiaal in hun theologisch werk voor een relevante orthodoxe gereformeerde theologie in de hedendaagse plurale en (post)moderne context. Hij stelt vast: ‘De internationale belangstelling voor het neocalvinisme is een spiegel voor christenen in Nederland, die wellicht meer van hun eigen traditie kunnen leren dan zij vermoeden.’

De meditatie van ds. J.G. Schenau gaat terug naar de mozaïsche wetgeving; hij neemt ons in ‘Gods grazers’ mee in de uitleg van Leviticus 1, de wetgeving over het brandoffer. In de Focus besteedt dr. T.T.J. Pleizier aandacht aan een boek over pastorale supervisie. De bijzondere bijdrage van dit boek bestaat uit een fundamentele christologische insteek.

Eerder trad hij al toe tot de redactie, maar dit nummer bevat de eerste Reflexen van de hand van redactielid dr. A.J. Kunz.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

R.P. de Graaf
R.P. de Graaf