Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer ‘Leven na de dood’

R.P. de Graaf
Door: R.P. de Graaf
09-12-2021

Wat weten we over het leven na de dood? Hoe bereiden we ons voor op ons sterven? Het themanummer van Theologia Reformata wil een viervoudige bijdrage leveren aan de theologische doordenking van ‘leven na de dood’ door middel van artikelen die zijn geschreven door theologen uit vier verschillende theologische disciplines.

In de eerste bijdrage gaat prof. dr. M.J. Paul in op recente interpretaties van diverse oudtestamentische gegevens die betrekking hebben op het hiernamaals: ‘In de afgelopen eeuw overheerste bij onderzoekers de overtuiging dat de Israëlieten een tamelijk negatieve opvatting hadden over de dood en over het leven daarna.’ Volgens recente interpretaties blijkt dat het Oude Testament meer relevante gegevens bevat dan vaak wordt aangenomen.

Dr. T.E. van Spanje beschrijft wat het eigene van de nieuwtestamentische visie op het leven na de dood is, dit in vergelijking met andere opvattingen in de toenmalige gedachtewereld. Hoe keek Augustinus (354-430) aan tegen de dood? Drs. J. Alderliesten gaat in op een aantal ervaringen van Augustinus naar aanleiding van het sterven van een van Augustinus’ vrienden en dat van zijn moeder Monica. In deze bijdrage komt Augustinus zelf ruimschoots aan het woord.

Bijna-doodervaringen hebben grote algemene belangstelling. De vraag is hoe christenen omgaan met de dood. Hoe ziet het christelijke leven vóór de dood eruit? In zijn praktisch-theologische bijdrage stelt dr. T.T.J. Pleizier: ‘Mijn aandacht gaat uit naar de voorbereiding op de dood. Anders gezegd, wat betekent de christelijke overtuiging dat er na de dood een vernieuwd leven wacht, voor hoe we de dood tegemoet leven?’ Hij reikt een aantal bouwstenen aan voor een christelijke thanatologie.

In het focusartikel vraagt prof. dr. H. van den Belt aandacht voor de pneumatologie (de leer omtrent de Heilige Geest) in het denken van prof. Kees van der Kooi.

Deze keer heeft prof. dr. W.H.Th. Moehn de Reflexen voor zijn rekening genomen. Hij reflecteert op enkele hedendaagse discussies door te refereren aan het gedachtegoed van Cornelis Graafland (1928-2004).

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

R.P. de Graaf
R.P. de Graaf