Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer over de heilige doop

R.P. de Graaf
Door: R.P. de Graaf
09-06-2022

Het juninummer van Theologia Reformata is een themanummer over de doop. Het ontstond uit een brief die de redactie kreeg met de vraag of Theologia Reformata aandacht zou willen geven aan de doop tegen de achtergrond van het Nieuwe Testament en de praktijk in de gemeente.

Om in contact te blijven met de concrete gemeentepraktijk bespreken de redactieleden dr. T.T.J. Pleizier en dr. W.H.Th. Moehn vier bijdragen van predikanten die, daartoe uitgenodigd, iets vertellen over hun dooppraktijk: twee predikanten uit de Protestantse Kerk ( J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel, hervormde wijkgemeente van bijzondere aard en A.J. Mouw, Wijk en Aalburg, hervormde gemeente Aalburg), een predikant uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (E. Brink, Waddinxveen) en een voorganger uit een interculturele en missionaire gemeente ( Jurjen ten Brinke, Amsterdam). Elk van hen heeft een korte reflectie geschreven die voortkomt vanuit hun gemeentepraktijk.

De bijdrage over het Nieuwe Testament wordt verzorgd door A.J. den Heijer: ‘Wie Lucas-Handelingen van begin tot eind leest met aandacht voor de doop, ziet hoe Lucas zijn lezers meeneemt vanuit de bijzondere reinigingsrite van Johannes, die het volk opriep tot bekering, naar de praktijk waarin heidenen die tot geloof komen gedoopt worden, de gave van de Geest ontvangen en toetreden tot de gemeenschap van leerlingen.’ Als Den Heijer dit perspectief op de doop naast de huidige gereformeerde dooppraktijk legt, valt hem een aantal dingen op…

In het derde artikel bespreekt drs. J.J.A. Colijn aan de hand van empirisch onderzoek hoe gereformeerde gelovigen zich de gereformeerde theologie en praktijk van de kinderdoop toeeigenen. Hij bespreekt vervolgens een aantal vragen rond kinderdoop en herdoop. Een van zijn conclusies luidt dat ‘[de] vernieuwde toe-eigening de blijvende waarde van de gereformeerde kinderdoop voor de ouders aangeeft. Tegelijkertijd krijg ik sterk de indruk dat een heel aantal ‘klassieke’ gereformeerde elementen bij gemeenteleden nauwelijks meer resoneert’.

Redactielid dr. G. van den Brink bespreekt in de rubriek Focus een boek van de Amerikaanse filosoof en theoloog William Lane Craig over de historiciteit van de eerste mensen, een gesprek tussen wetenschap en Bijbel dat Van den Brink typeert als een ‘oprechte zoektocht waarin het geloof vooropstaat en de wetenschap serieus genomen wordt’.

De Reflexen worden in dit nummer verzorgd door redactielid dr. W. van Vlastuin. In de meditatie neemt ds. J.A.W. Verhoeven de lezers mee in zijn overwegingen op weg naar een pinksterpreek over ‘bidden in de Geest’.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

R.P. de Graaf
R.P. de Graaf