Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata vraagt aandacht voor rentmeesterschap

03-09-2020

De wereldtemperatuur loopt op, duurzaamheid is hot en de debatten over stikstof en PFAS zijn verhit. Gereformeerde theologen lopen echter nauwelijks warm voor bezinning. Zij schrijven erover in blogs en dergelijke, maar veel bijdragen op fundamenteler niveau zijn er in de Nederlandse context niet. Ds. M. van Reenen, hersteld hervormd predikant in Oldebroek, probeert in het septembernummer van Theologia Reformata, het wetenschappelijke tijdschrift van de Gereformeerde Bond, in een artikel onder de kop ‘Reformatie van de rentmeester’ de zorg voor de schepping in de gereformeerde theologie te integreren. Een van zijn conclusies luidt: ‘Zorg voor de schepping komt pas tot zijn recht als wij dit doen in ootmoed: vanuit een levend besef van onze schuld en nietigheid en van Gods genade en grootheid.’

Jeremia 52 verhaalt de val van Jeruzalem in 587 v.Chr. Dr. H.C. de Waard laat zien waarom dit hoofdstuk ‘een belangrijk en betekenisvol onderdeel van het boek Jeremia is’.

In mei 2019 verscheen de Gewone Catechismus, waarin in honderd korte vragen en antwoorden het christelijk geloof voor vandaag werd verwoord. Hoewel de meeste reacties positief waren, werd vanuit de behoudende kant van het gereformeerd protestantisme uitgebreid gewaarschuwd. De drie auteurs (dr. Arnold Huijgen, dr. Dolf te Velde en dr. Theo Pleizier) lichten in ‘Christelijk geluk in een seculiere cultuur’ de belangrijkste theologische keuzes in en achter de Gewone Catechismus toe.

Prof. dr. J. Hoek concentreert zich in het focusartikel op Tom Hollands Dominion. The making of the Western Mind, Londen, 2019.

Prof. dr. M. J. Kater gaat in zijn reflexen onder meer in op de actualiteit en de lockdown: ‘Het virus en met name de controle erover is een obsessie geworden; de lockdown is daarbij ons machtsvertoon tegenover een nietig virus’. Hem valt ‘het ontbreken van een spiritueel kader’ op.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.