Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata zoomt in op de oorlog in Oekraïne

R.P. de Graaf
Door: R.P. de Graaf
01-09-2022

‘Op het eerste gezicht is het ongerijmd dat ‘christelijke’ landen Oekraïne en Rusland onderling oorlog voeren.’ Wat is hier aan de hand? Hoe staat patriarch Kirill hierin? Het antwoord geeft redactielid drs. R.W.N. Kuil in het deze week verschenen septembernummer van Theologia Reformata. Hij bespreekt de theologische reflecties van de afgelopen maanden op de Russische inval in Oekraïne. Het jaar 395 blijkt van groot belang te zijn, want toen kwam een grens door het oude Romeinse Rijk, die tot op heden zelfs in het dagelijks leven zichtbaar is. Kuil: ‘Aan de westelijke kant ervan drinkt men espresso en filterkoffie, viert men Kerstmis op 25 december, is men beïnvloed door scholastiek, humanisme, Reformatie, Renaissance, Verlichting, heeft men ervaring met democratie en rechtstaat; aan de oostelijke kant drinkt men koffie met drab, volgt Kerstmis de orthodoxe kalender, en heeft men eeuwenlang geleefd onder het Byzantijnse Rijk.’

Het nummer bevat ook twee bijbels-theologische bijdragen. D.J. Steensma, universitair docent Ethiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, schrijft over de uitleg van Mattheüs 5:32 in het licht van het Joodse echtscheidingsrecht. Een van zijn conclusies luidt: ‘De tekst doet geen uitspraak over de toenmalig algemeen geaccepteerde grond dat een huwelijk ook kan worden ontbonden bij ernstige verwaarlozing van de huwelijksbelofte, zoals in geval van misbruik en geweld.’ R.R. Hausoul, wetenschappelijk medewerker aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, bespreekt de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen in het licht van de leer van de rechtvaardiging die in de protestantse theologie vanouds is gefundeerd in de Romeinen- en Galatenbrief.

Oud-redactielid dr. G.C. den Hertog bespreekt hoe Dietrich Bonhoeffer zich in zijn gevangenisbrieven bezighoudt met de vraag hoe de komende generatie moet verder leven. Bonhoeffer pleit voor een ‘niet-religieuze interpretatie’, dat wil zeggen: ‘Bijbel en werkelijkheid zo samen lezen dat er niets aan ‘religie’ tussen zit en hoeft te zitten.’

Redactielid dr. W. van Vlastuin vraagt in de rubriek Focus aandacht voor het boek van James R. Salladin over Jonathan Edwards in het licht van het hedendaagse gesprek tussen de gereformeerde theologie en het begrip theosis, een centraal theologisch concept in de Oosters-orthodoxe theologie.

Het nummer opent met een meditatie van dr. W. Rose over Psalm 96: Zing voor God, de rechter van de aarde. De lezing van Psalm 96 loopt uit op het bijbelboek Openbaring.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

R.P. de Graaf
R.P. de Graaf