Waar bent u naar op zoek?

Theologiestudenten op GB-studieweek

01-09-2014

In de laatste week van augustus is steevast de jaarlijkse studieweek van de Gereformeerde Bond voor theologiestudenten. Joost van den Bogert geeft een korte impressie van de week, die ‘Wat is waarheid?' als thema had.

Maandagochtend 11.00 uur. We komen aan bij conferentiecentrum Mennorode in Elspeet. Bij de receptie ontdekken we wat verschillende medestudenten reeds onderweg vernomen hebben, namelijk dat er ook een andere, grotere groep aanwezig zal zijn deze week: de theologen die de Haamstedeconferentie bezoeken. Nadat we aan de poort in de juiste zaal zijn voorgesorteerd – wat gezien de kledingkeuzes niet moeilijk is -, kunnen we beginnen aan het eerste onderdeel van ons programma: het welkomstwoord door ds. P. Koeman en de opening door ds. A.J. Mensink.

In het welkomstwoord vertelt ds. Koeman dat hij en zijn echtgenote het stokje wat betreft het leiden van de studieweek overdragen aan ds. D.C. Floor en zijn vrouw, uit Ede. We zullen het echtpaar Koeman erg gaan missen. Zeker tijdens de studieweek hebben we altijd veel aan hen gehad. We hebben hen dan ook hartelijk bedankt met een mooi cadeau. Tegelijk zijn we ontzettend blij met het echtpaar Floor, ook met hen hebben we een heel fijne en goed verlopen week gehad: hulde.
Ds. Mensink opent de studieweek met een lezing uit 2 Johannes, over het volgen van de weg van de waarheid (zie hieronder). We moeten wandelen in de waarheid, volgens de Geest van Christus. Hij stelt de kritische vraag of we tegenwoordig nog wel in de kerk komen voor de waarheid. In ieder geval troost God ons doordat Hij Zelf tot ons gekomen is, Hij die de Waarheid Zelf is, in Jezus Christus. De waarheid is dus geen kille abstractie, maar een Leven dat vertrouwt op de werkelijkheid van de heilsfeiten, en daarmee Gods eer op het oog heeft.

’s Middags neemt dr.ir. J. van der Graaf ons mee op reis door de geschiedenis van de Gereformeerde Bond in de twintigste eeuw. Hij vertelt met de nodige humor en persoonlijke anekdotes over van alles en nog wat. Wat blijft hangen is een citaat van ds. G. Boer: ‘De Bond mag sterven, maar de Kerk zal leven!’
Hierna spreken we met het hoofdbestuur over de gang van zaken binnen de Gereformeerde Bond, wat haar bezighoudt, en de hoofdbestuursleden spreken met ons over de universiteiten en onze hoogleraren, het al dan niet tekortschieten van de gereformeerde theologie en het welzijn van de studenten (het gaat goed met ons, hoor…).