Waar bent u naar op zoek?

Theologische vorming

27-08-2020

Al vele jaren wordt op diverse plaatsen in ons land de cursus ‘Theologische Vorming Gemeenteleden’ gegeven. Zowel het geven van als het deelnemen aan de cursus gaat met veel enthousiasme gepaard. Heel veel gemeenteleden hebben er in de loop van de tijd aan deelgenomen en er veel baat bij gehad voor hun werken in de gemeente in jeugdwerk, kerkenraad enz.

Willen gemeenteleden er eens over nadenken om zich te verdiepen in de diverse onderwerpen rond geloof, Bijbel en kerk? Verdieping is nodig, juist als je het druk hebt met andere dingen. Hieronder vind je informatie over de cursus. We verwijzen ook naar het artikel van ds. J.J. Verhaar in De Waarheidsvriend van 23 juli. En je kunt natuurlijk ook terecht op de website: www.cursustvg.nl.

Informatie

Het uitgangspunt van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is het Schriftgeloof, zoals artikel 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat belijdt. Daarin staat onder andere: ‘Het Woord van God is niet gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, hebben het gesproken.’ Wie dit geloof deelt en wie theologische toerusting zoekt, is hartelijk welkom op de cursus, overigens ongeacht leeftijd, opleiding of kerk-lidmaatschap.

Cursusplaatsen: Gouda, Harderwijk, Houten (alleen Studium Generale), Middelharnis (alleen Studium Generale) en Rijssen.

Cursusduur: De volledige cursus duurt drie jaar en omvat ruim twintig zaterdagmorgens van drie uur. Vanaf begin september tot juni. In principe om de veertien dagen. Deelnemers verbinden zich telkens voor één jaar.

Vakken

Oude Testament en Nieuwe Testament, dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis, praktische theologie en zending en oecumenica.

Kosten

215 euro per jaar, voor een echtpaar samen 320 euro. (Cursusplaats Rijssen hanteert een afwijkend tarief).

Hier komt een klein bedrag aan boekengeld bij. Ontheffing/vermindering: in overleg. Geen inschrijfkosten.

Studium Generale

De mogelijkheid om deel te nemen aan de Studium Generale is voor degenen die de gewone cursus hebben doorlopen en omva jaarlijks ongeveer zeven zaterdagmorgens.

Inlichtingen

Bij de cursusleider, de secretariaten of bij een (oud-)cursist.

Cursusleiders en secretarissen voor aanmelding

– Gouda (cursus en Studium Generale): dr. M.A. van den Berg; secr. Ineke Brugmans, tel.079-5932906; cursustvggouda@hotmail.com.

– Harderwijk (cursus en Studium Generale): ds. W.C. Polinder; secr. Esther ter Maaten, tel. 0342-842337; tvgharderwijk@gmail.com.

– Houten (alleen Studium Generale): ds. W.C. Meeuse; tel. 0184-634656; w.c.meeuse@kpnmail.nl.

– Middelharnis (alleen Studium Generale): ds. A.L. Molenaar; secr. Teun Grinwis, tel. 0187-681980; cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

– Rijssen (cursus en Studium Generale): ds. K.A. Hazeleger; secr. Ria Harbers, tel. 0548-515929; riaharbers@gmail.com.

Niet aangesloten bij het samenwerkingsverband, maar wel met hetzelfde uitgangspunt, zijn de cursussen op donderdagavond in Onstwedde en Aalburg.

– Aalburg: mw. Fia van Wijk, tel. 06-46470649; fiavanwijk@gmail.com.

– Onstwedde: ds. A. Lagendijk, tel. 0599-795047; ds.a.lagendijk@online.nl.

Corona

Het ziet er naar uit dat op de diverse cursus plaatsen in september weer op de gewone manier kan worden les gegeven. Uiteraard met inachtneming van de ‘gewone’ regels die er voor bijeenkomsten gelden. De digitale ma nier was dit voorjaar een uitkomst, maar er gaat natuurlijk niets boven het directe contact met elkaar. Heel essentieel voor onze cursus.