Waar bent u naar op zoek?

THGB biedt twee nascholingscursussen aan

19-08-2021

Voor hbo-theologen (en anderen met een vergelijkbare opleiding) worden onder verantwoordelijkheid van de Theolo gische Hogeschool vanwege de Gerefor meerde Bond (THGB) in het nieuwe cursusjaar enkele nascholingscursussen aangeboden. De cursus ‘Actualiteit van gereformeerde theologie. Een update voor werkers in de praktijk’ legt een verbinding tussen de geloofsleer en de ervaringen uit de praktijk die de deelnemers inbrengen. De cursisten zien de relevantie van systematisch-theologische bezinning voor de beroepspraktijk en hebben aan het einde een vernieuwd inzicht verworven in hoofdlijnen van de gereformeerde theologie te midden van eigentijdse vragen.

Docent is prof. dr. J. Hoek.

De tweede cursus gaat over ‘Is ouder worden een opgave of een (bijzondere) gave?’ Deze post-hbo-opleiding ouderenpastoraat biedt doordenking en praktische handvatten bij de specifieke vragen die samenhangen met de oudere mens, die een steeds grotere groep in de samenleving wordt.

Docent is drs. Sjoerd van der Velde.

Beide cursussen worden op dezelfde dagen in Woudenberg gegeven, namelijk DV woensdag 29-9, 6-10, 27-10 en 10-11 2021. Geloofsleer ’s morgens en ouderenpastoraat ’s middags. Info en aanmelden (tot 4 september): thgb.nl of via info@thgb.nl.