Waar bent u naar op zoek?

THGB-cursus kerkgeschiedenis

01-12-2022

Voor hbo-theologen (en anderen met een vergelijkbare opleiding) verzorgt drs. Hendrik Jan de Bie een nascholingscursus over de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Door deelname aan de cursus, die onder verantwoordelijkheid staat van de THGB, krijgen deelnemers meer zicht op het hoe en waarom van de eigen gemeente en eigen achtergrond. De cursus bestaat uit vier hoorcolleges. Daarnaast bestuderen de cursisten zelfstandig een deel van het Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (red. H.J. Selderhuis).

De cursus vindt in overleg online of op locatie plaats en start in januari 2023, de data worden in overleg vastgesteld. De kosten bedragen 200 euro, voor studenten geldt een gereduceerd tarief. Info via thgb.nl of via hjdbie@che.nl. Aanmelden via de website of via info@thgb.nl.