Waar bent u naar op zoek?

Tijdgeest woelt alles om

16-12-2013

Op twee terreinen manifesteert de boze zich in onze samenleving vandaag bijna tastbaar: het huwelijk en het begin en einde van het menselijk leven. Welke rol spelen publieke opinie en media in veranderingsprocessen op dit gebied?

De tijden veranderen en wij met hen. Verandering is eigen aan de geschiedenis. Niet alleen uiterlijke omstandigheden wisselen voortdurend, ook onze gedachten, opinies en gebruiken staan niet stil. Dat geldt al gedurende het leven van een enkel mens zonder dat je je er bewust rekenschap van geeft, haast ongemerkt.

Het geldt veel sterker en zichtbaarder als je de eeuwen overziet. Dan blijken eeuwenoude zeden, tradities en instellingen onder invloed van nieuwe ideeën en visies te sneuvelen. De tijdgeest woelt alles om, zelfs eeuwenoude culturen. Ook het christendom ontkomt daar niet aan, zo lijken de tweehonderd jaar van ons nationaal bestaan als koninkrijk te demonstreren.

Zo konden we nog onlangs vernemen dat een Tweede Kamermeerderheid van PvdA, VVD en D66 tot een fundamentele verandering van ons huwelijksgoederenrecht wil komen. Wie gaat trouwen en niets regelt is volgens ons huidige Burgerlijk Wetboek in gemeenschap van goederen gehuwd. Maar wie dat in de toekomst zo wil, moet dat, via de notaris, zelf regelen.

Het is geen nieuw idee en het is als zodanig ook niet als huwelijksontwrichtend te bestempelen. Maar het getuigt wel van een nieuwe visie op het huwelijk en wijkt af van wat in ruim driekwart van de huwelijken gebruikelijk is.