Waar bent u naar op zoek?

Tips voor belijdenisgeschenken

06-04-2011

Boekentips, meest hervormd-gereformeerd van kleur.

Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland. (Uitg. Protestantse Pers, Heerenveen; € 19,90)

Letterlijke tekst van de belijdenisgeschriften die de Protestantse Kerk kent: behalve die van de Vroege Kerk en de Reformatie zijn ook de Theologische verklaring van Barmen en de Konkordie van Leuenberg opgenomen. Een commissie onder leiding van de lutherse hoogleraar dr. K. Zwanepol – onder hen dr. A. de Reuver en dr. W. Verboom – legt uit in welke context de tekst gelezen moet worden.

 

Bloeien, snoeien en groeien. Steeds dichter bij God leven. (Dr. H. van den Belt, uitg. Groen, Heerenveen; € 14,95)

Groei in het geloof is van groot belang, maar niet altijd gemakkelijk. Vaak gaat geloofsgroei met strijd gepaard. Ongeloof, traagheid, verstoorde relaties en wereldgelijkvormigheid kunnen ons belemmeren.

 

Gezegd, gepreekt, geschreven. Hervormd-gereformeerd gedachtegoed. (Dr.ir. J. van der Graaf (red.), uitg. De Banier, Apeldoorn; € 12,90)

Bevat kenmerkende fragmenten uit de geestelijke nalatenschap van hervormd-gereformeerde predikanten. Teksten van onder anderen ds. H.G. Abma, ds. L. Blok, ds. G. Boer, ds. Jac. van Dijk, ds. J.T. Doornenbal, ds. H. Goedhart, ds. I. Kievit, ds. W.L. Tukker. (Verschijnt eind april)

 

Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. (Dr. P.H.R. van Houwelingen (red.), uitg. Kok, Kampen; € 39,90)

Themadeel in de reeks Commentaar op het Nieuwe Testament over de apostelen (niet zijnde Paulus; aan hem is een afzonderlijk deel gewijd). Wie waren ze, hoe leefden en werkten ze, wat is hun invloed op de christenheid, de vroegchristelijke auteurs en het ontstaan van de apostolische geloofsbelijdenis? Met onder meer bijdragen van dr. J. van Eck, dr. T.E. van Spanje en dr. J. van Bruggen.

Vasten en minderen. Hoe vasten van betekenis veranderde. (A.A. Teeuw, uitg. Groen, Heerenveen; € 12,50)

Voor veel christenen is vasten een actueel thema, waarbij de centrale vraag is: Wat wil God van ons? Hoe wil Hij dat we vasten? Dr. Teeuw bespreekt welke ontwikkeling vasten in de tijd van de Bijbel, in de Middeleeuwen en na de Reformatie doormaakte. Ook gaat hij in op hedendaagse varianten van vasten en stelt hij de vraag: Is vasten gezond?

 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Een eigentijdse weergave. (Met uitleg voor gesprek door dr. W. Verboom; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; € 8,90)

Wie luistert naar wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis te zeggen heeft, merkt dat de kern van dit oude document ook vandaag het kloppend hart van het geloof vormt. 450 jaar NGB – 2011 is dus een jubileumjaar – resulteert in een eigentijdse weergave ervan.

 

Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt. (P.J. Vergunst (red.), uitg. Groen, Heerenveen; € 14,95)

Belijdenis doen betekent niet je aan God verbinden en zo met een goed gevoel participeren in de samenleving. Christen zijn moet ons wat kosten. Wat? Daarover schrijven tien hervormde auteurs, onder wie dr. P.F. Bouter, ds. W.J. Dekker en ds. H. Russcher. Speciaal bedoeld als belijdenisgeschenk van kerkenraden.

 

Orde op zaken stellen. Een bijbelse doordenking van de heilsorde. (Ds. G. Wassinkmaat, uitg. Groen, Heerenveen; € 12,50)

Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in je hart? Wanneer weet je dat je zonden vergeven zijn? Juist in een belevingscultuur is het belangrijk om een bijbels antwoord op deze geloofsvragen te vinden. De auteur gaat in op verkiezing, roeping, wedergeboorte, heiliging en andere hoofdmomenten in de heilsorde.