Waar bent u naar op zoek?

In biografie over prof. dr. Cornelis Graafland blijven veel zaken onhelder

Toch niet zo tegendraads

03-08-2021

Biografieën lijken aan de ontlezing te ontkomen: ze wekken belangstelling en verkopen goed, zeker onder degenen die de beschreven persoon gekend hebben. Het boek 'Tegendraads gereformeerd. Biografie prof. dr. Cornelis Graafland' is helaas meer inleiding dan een echte biografie.

Biografieën houden herinneringen levend, vormen als het ware een eerbetoon en verduidelijken iemands keuzes en opvattingen door die in een biografisch raamwerk te plaatsen. Tegelijk kan een biografie een gekoesterd of gewraakt beeld op zijn kop zetten. Van dat laatste zijn de biografieën over Erasmus (Sandra Langereis) en prof. G. Wisse (C.M. van Driel) duidelijke voorbeelden. Op grond van nieuwe of voor het eerst geraadpleegde bronnen, zoals archieven, wordt een verfijnd en onderbouwd beeld geschetst van iemands levensgang en levenswerk.

Aanleiding

De aanleiding om een biografie over professor Graafland (1928-2004) te schrijven, ontroert me. De schrijver (geboren in 1982) is geen theoloog, maar socioloog. In zijn voorwoord bekent hij dat de publicaties van Graafland hem in zijn studietijd tot zegen zijn geworden toen hij in allerlei geloofsvragen dreigde vast te lopen. Graafland was nieuw voor hem en dat prikkelde hem om meer over de achtergronden van deze theoloog te weten te komen. Die waren in primaire en secundaire bronnen wel te vinden, maar een biografie was er niet. Dus schreef hij hem zelf, en dat zie ik als een oprecht eerbetoon aan Graafland. Veelzeggend is dat de schrijver zijn boek een aantal keren een inleiding noemt tot het leven en denken van Graafland. Ik denk dat zijn boek uiteindelijk meer inleiding dan biografie is geworden.

Levensloop

Kort en helder beschrijft Boersma Graaflands afkomst en jeugd in een Gouds christelijk gereformeerd gezin. Het piëtistische geestelijke leven van zijn moeder stempelt hem; de afwijzing door het curatorium om de christelijke gereformeerde predikantsopleiding te volgen, raakt hem diep.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 augustus 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!