Waar bent u naar op zoek?

Toegewijd leven

06-08-2018

Als God de Heilige is, dan betekent dat een oneindige afstand tussen God en mens. Tegelijk verkondigt de Bijbel dat deze unieke, onvergelijkelijke God, de God is Die woont ‘te midden van Zijn volk’, stelt ds. J.J. ten Brinke.

Gods verhevenheid en Zijn nabijheid gaan samen. 

Dat zien we ook bij Jesaja, de evangelist van het Oude Testament. Hij belijdt God keer op keer als ‘de Heilige Israëls’. Die naam klinkt 25 keer in de profetieën van Jesaja. Het is een wonderlijke verbinding tussen enerzijds ‘de Heilige’ en anderzijds ‘het volk van Zijn verbond’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 augustus 2018.