Waar bent u naar op zoek?

Toekomstgericht christenleven

18-11-2020

De gebeden van Calvijn eindigen vaak met een verwijzing naar Gods toekomst, waarin alle voorlopigheid en gebrokenheid verdwenen zullen zijn. Ze hebben een eschatologische spits, schrijft dr. R.W. de Koeijer.

Ook in zijn beschrijving van het christenleven komt deze toekomstgerichtheid sterk naar voren. Calvijn sluit zijn beschrijving van het christenleven af met een toekomstgericht hoofdstuk: ‘Over de overdenking van het toekomende leven’. Hoe komt een gelovige tot deze geestelijke verwachting? Een dergelijke levenshouding is namelijk volgens hem bepaald geen vanzelfsprekendheid, want wij mensen houden van nature bijzonder van dit tijdelijke leven.

Vluchtig leven

Concreet bedoelt de hervormer dat we zo bezig kunnen zijn met aardse zaken als geld, eer en genot dat we graag ons blijvende geluk in deze wereld zoeken. Op de vraag hoe dit verandert, biedt het Evangelie het geneesmiddel.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 november 2020.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.