Waar bent u naar op zoek?

Stage in de kerkelijke gemeente (1, mentor)

Toekomstige predikanten

Dr. J.B. ten Hove
Door: Dr. J.B. ten Hove
Kerk
Ambt
21-11-2023

Ben je bereid om een theologiestudent te begeleiden bij zijn gemeentelijke stage? Op die vraag antwoord ik van harte ‘ja’. Soms zijn er belemmerende factoren waardoor het niet goed mogelijk is, maar dat was niet aan de orde toen Harmen van der Werf zich meldde.

Je kunt vervolgens de vraag stellen waarom je positief zou antwoorden op zo’n verzoek. Waarom zou je op geheel vrijwillige basis tijd en energie steken in het begeleiden van een jonge student, vooral als je agenda al overvol zit?

Waarom?

Het is behulpzaam om eerst te bedenken wat er gezien de stageopdrachten vanuit de universiteit van je wordt gevraagd. Daarbij wordt er een beroep op je gedaan om iets van je eigen ervaringen dienstbaar te maken aan een jonge man die zich voorbereidt op het ambt van predikant. In samenwerking met kerkenraad en gemeente bied je hem een oefenplaats waar hij zich verder kan ontwikkelen voor de dienst in Gods Koninkrijk.

Als ik hierover nadenk, voel ik diepe dankbaarheid dat er een nieuwe generatie predikanten opgroeit die verlangt de Kerk van Christus te dienen. Daarom beschouw ik het als een voorrecht om iets voor hen te kunnen betekenen. Tegelijk is het een bemoedigende ervaring voor mijzelf. Soms hebben de zorgen over de kerk een ontmoedigende uitwerking op me, maar ik word bemoedigd door het enthousiasme van nieuwe dienstknechten van Christus.

In aanvulling hierop beschouw ik mijn eigen bijdrage voor de komende generatie als een wederdienst. Zelf ben ik veel dank verschuldigd aan de predikanten die mij indertijd hebben begeleid, zowel in mijn studietijd als in de eerste gemeente. Nu ik zelf een schakeltje in de lange keten van voorgangers ben geworden, zie ik het als een roeping om door te geven wat ik zelf heb ontvangen.

Opzet stage

De opzet van de tegenwoordige stage is anders dan het vroegere vicariaat.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J.B. ten Hove
Dr. J.B. ten Hove

is predikant van de hervormde gemeente te Nijkerk.