Waar bent u naar op zoek?

Toekomstverwachting van ‘Wake Up’

14-01-2015

Het boek ‘Wake Up!’ roept de kerk op om wakker te worden en de wederkomst van de Messias centraal te zetten. Dr. M.J. Paul over de uitgave, die in korte tijd aan een zesde druk toe is.

De auteurs Lamm en Vanbeckevoort stellen Griekse en heidense denkkaders ter discussie en roepen op goddelijke patronen in de Bijbel te ontdekken. Ze wijzen erop dat de bijbelse feesten in gecodeerde vorm openbaring bevatten die een scherp beeld geeft van de toekomst op Gods kalender en Zijn reddingsplan. Dezelfde patronen worden zichtbaar in het Hebreeuwse huwelijksritueel. De auteurs van Wake Up! geloven dat God in de Bijbel concrete tijdslijnen aangebracht heeft, die zelfs heel precies wijzen naar onze tijd. Dat maakt het spannend. Zal Jezus binnen enkele jaren terugkomen? Wake Up! voorziet in een behoefte. In korte tijd verschenen al zes drukken. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Zoeklicht in Doorn, een uitgeverij die zich in het voetspoor van Joh. de Heer al tientallen jaren richt op de toekomstverwachting.

Informatie over de auteurs ontbreekt in het boek. Een zoektocht op internet maakt duidelijk dat Arno Lamm bestuurslid is (maar dan is de schrijfwijze van zijn achternaam Lam). Hij is op financieel gebied werkzaam. Emile-André Vanbeckevoort was in het verleden bestuurslid en hij is ook bekend onder de voornamen Miel en Emile. Lange tijd was hij Vlaams hoogleraar in de economie.

Blijkbaar bewegen de auteurs zich buiten hun eigen vakgebied. Daar is niets mis mee, mits ze bij allerlei onderwerpen extra voorzichtig zijn en deskundigen raadplegen om fouten te voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld de grondtalen van de Bijbel, historische overleveringen en ook de gegevens van de NASA. Helaas is dit te weinig gebeurd en daardoor bevat het boek onnodige fouten.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 16 januari 2015.