Waar bent u naar op zoek?

Toerusting voor elke vrouw

27-05-2021

De Hervormde Vrouwenbond gaat zich onder de naam Vrouw tot Vrouw richten op de toerusting van elke vrouw. Hiervoor komt er toerustingsmateriaal online en wordt het magazine De Hervormde Vrouw vernieuwd. Voorzitter Gertruud de Koeijer-Hoekman vertelt waarom.

Al jaren ziet het bestuur van de Hervormde Vrouwenbond dat (jonge) vrouwen zich niet zomaar aansluiten bij een plaatselijke vrouwenkring, terwijl ze wel hartelijk betrokken zijn op de plaatselijke gemeente. Ook voor die vrouwen willen we er zijn, legt Gertruud de Koeijer uit. ‘Je kunt afwachten of ze zich bij een kring aansluiten maar je kunt ook je eigen strategie aanpassen en je missie verbreden. Daar komt bij dat jaarlijks een aantal kringen zich opheft vanwege ouderdom van de leden. Dat betekent dat het aantal lezers van ons magazine duidelijk kleiner wordt. Dat is toch jammer?’

Hoe denken jullie je identiteit en de vaste kern van leden vast te houden, nu jullie gaan verbreden?

‘Onze grondslag verandert niet. We blijven toerusten met de Bijbel als uitgangspunt. Dat geldt voor alle vormen van toerusting die we bieden. Juist daarin willen we ons onderscheiden.’

Wat betekent de verbreding voor De Hervormde Vrouw? Wat verandert er én wat blijft constant?

‘Ons blad De Hervormde Vrouw gaat Vrouw tot Vrouw heten. Dit nieuwe magazine telt meer pagina’s en gaat één keer in de twee maanden verschijnen. Het verenigingsnieuws wordt niet meer opgenomen. Terwijl er eerder elke maand een bijbelstudie voor de kringen in ons blad stond, bundelen we die nu in een speciaal bijbelstudienummer dat in de zomer toegestuurd wordt. Dit speciale nummer hoort bij het magazine. Verder blijven we in elk nummer via een bijbelstudie en artikelen vrouwen toerusten om hun plaats in gezin, kerk en maatschappij in te nemen.’

Het verenigingsnieuws wordt niet meer opgenomen. Haal je hiermee niet de basis onder jullie bestaan weg, ook qua gebruik?

‘Dat is beslist niet onze bedoeling. De besturen krijgen het nieuws dat voor hen van belang is digitaal toegestuurd. Met de bijbelstudies kunnen de kringen aan de slag in hun eigen tempo. Nu kregen we regelmatig de vraag: “Zijn er al meer studies beschikbaar?” Verder was het meinummer, waarin de eerste bijbelstudie stond, in september allang bij het oud papier beland. We stuurden veel exemplaren na.’

Verenigingsblad

Aan de keuzes om te veranderen is geen lezersonderzoek voorafgegaan. Wel zijn reacties meegenomen die in de loop der jaren bij het landelijk bestuur binnenkwamen. De Koeijer: ‘Toen we enkele jaren geleden een abonneeactie hielden, kregen we te horen: “Onze (schoon)dochters, vrouwen uit de gemeente, nemen geen abonnement omdat ze geen lid zijn van een vrouwenkring. Het blad is echt een verenigingsblad.” Die reacties begrepen we en die hebben we serieus genomen.’

Is in deze kantelende tijd het bezig zijn voor een oudere én een jongere generatie binnen één vereniging eigenlijk wel mogelijk?

‘Ik denk het wel. Op een bepaalde manier deden we dat altijd al. Op vrouwenkringen zitten zowel oudere als jongere vrouwen. Ik denk ook aan de vrou-wendagen die door vrouwen van alle leeftijden bezocht worden. Het is juist belangrijk om voor beide generaties bezig te zijn. Jezelf richten op één generatie is nogal beperkt. Bovendien, de generaties kunnen dan uit elkaar groeien. Als jongere vrouw kun je veel leren van een oudere vrouw. Hoe stond zij in het leven toen ze jong was en hoe kreeg de omgang met God bij haar een plaats? Ik merk dat jongere vrouwen dit willen horen. Als oudere vrouw is het mooi om te zien hoe een jongere vrouw vrijmoedig spreekt over Hem in Wie ze gelooft. Goed om als oudere vrouw een identificatiefiguur te zijn. Je hebt elkaar nodig. Er valt veel van elkaar te leren. Dat vraagt om een bepaalde houding.’

Online

‘De twintigers en dertigers willen we gaan bereiken via online toerusting. We willen daar zijn waar zij zich bevinden. En, als we vrouwendagen organiseren, zitten er altijd elementen voor jongere en oudere vrouwen in. Dat zijn we al een beetje gewend. We zingen Psalmen en liederen, ook Opwekking, liederen van Sela, in het Engels en in het Nederlands. Opvallend dat juist de alle-leeftijden-vrouwendagen al verschillende jaren het snelst volgeboekt zijn.’

Elk blad heeft voor de lezer ‘herkenbare gezichten’ die met elkaar een profiel geven, zoals je zelf als eerste bent? Is dat verder ook SGP-wethouder Paula Schot als columnist?

‘We willen allereerst vrouwen toerusten die behoren tot een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk. Als je de breedte van de Gereformeerde Bond een beetje kent, betekent dat denk ik, dat je jezelf bij het kiezen van een columnist niet moet beperken tot één christelijke politieke partij. Het zoeken naar balans blijft belangrijk.’

Waar staat jullie magazine over een jaar in relatie tot Eva, de Gezinsgids en andere bladen?

‘We zien ernaar uit dat ons blad over een jaar een weg heeft gevonden in de gemeenten. Dat Vrouw tot Vrouw in veel handen en huizen is gekomen. Juist omdat er allerlei andere bladen zijn, willen we een alternatief bieden. Er valt veel te lezen in onze tijd maar is het ook allemaal bijbels verantwoord? Dat vinden we juist belangrijk.

Het zou mooi zijn als de lezerskring zich uitbreidt. Ik hoop dat onze huidige lezers andere vrouwen in hun omgeving op ons blad wijzen. Als de twintigers en dertigers via een vriendin, zus of moeder van ons blad horen, worden zij hopelijk geprikkeld om naar onze website te gaan en kennis te nemen van onze online toerusting. We vinden het natuurlijk geen probleem als ze ook een abonnement op Vrouw tot Vrouw nemen.

Ons magazine wil een blad zijn dat je pakt tijdens een koffiemoment en je zo voorziet van goed ‘leesvoer’. De bijbelstudie wil je leiden in je persoonlijke omgang met God.’