Waar bent u naar op zoek?

Toerusting voor elke vrouw

25-05-2021

De Hervormde Vrouwenbond gaat zich onder de naam 'Vrouw tot Vrouw' richten op de toerusting van elke vrouw. Hiervoor komt er toerustingsmateriaal online en wordt het magazine De Hervormde Vrouw vernieuwd. Voorzitter Gertruud de Koeijer vertelt waarom.

Al jaren ziet het bestuur van de Hervormde Vrouwenbond dat (jonge) vrouwen zich niet zomaar aansluiten bij een plaatselijke vrouwenkring terwijl ze wel hartelijk betrokken zijn op de plaatselijke gemeente. Ook voor die vrouwen willen we er zijn, legt Gertruud de Koeijer uit. ‘Je kunt afwachten of ze zich bij een kring aansluiten maar je kunt ook je eigen strategie aanpassen en je missie verbreden. Daar komt bij dat jaarlijks een aantal kringen zich opheft vanwege ouderdom van de leden. Dat betekent dat het aantal lezers van ons magazine duidelijk kleiner wordt. Dat is toch jammer?’

Hoe denken jullie je identiteit en de vaste kern van leden vast te houden, nu jullie gaan verbreden?

‘Onze grondslag verandert niet. We blijven toerusten met de Bijbel als uitgangspunt. Dat geldt voor alle vormen van toerusting die we bieden. Juist daarin willen we ons onderscheiden.’

Wat betekent de verbreding voor De Hervormde Vrouw? Wat verandert er én wat blijft constant?

‘Ons blad De Hervormde Vrouw gaat Vrouw tot Vrouw heten. Dit nieuwe magazine telt meer pagina’s en gaat één keer in de twee maanden verschijnen. Het verenigingsnieuws wordt niet meer opgenomen. Terwijl er eerder elke maand een bijbelstudie voor de kringen in ons blad stond, bundelen we die nu in een speciaal bijbelstudienummer dat in de zomer toegestuurd wordt.

Lees de volledige tekst van dit interview met Gertruud de Koeijer in De Waarheidsvriend van donderdag 27 mei 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.