Waar bent u naar op zoek?

column

Topscoorders

08-09-2014

Dat was toch wel 5-1 voor Jochem, die ‘Verklaring van dr. Golverdingen en ds. Roos na briefwisseling' in 'De Saambinder' en 'De Wachter Sions'.

Voor wie genoemde kerkbladen niet zo vaak leest als De Waarheidsvriend: het gaat over een Apeldoornse promotie op 4 maart 2014. Ds. M. Golverdingen, emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten, verdedigde zijn proefschrift over de schorsing van ds. R. Kok, een voorganger in zijn kerkverband, in 1950. Hij promoveerde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Toch was het voor hem een thuiswedstrijd, want vanwege de grote belangstelling had de TUA gastvrijheid gevraagd bij de naburige refodome van de gereformeerde gemeente.

Een adembenemend academisch steekspel was het niet. Een eerwaarde zeventiger die zulke topsport beoefent, ga je het vuur niet aan de schenen leggen. Wel volgde er vuurwerk in het Reformatorisch Dagblad. Bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (‘uitgetreden’, maar dat is weer een verhaal uit 1953) was men niet over het proefschrift te spreken. Onwetenschappelijk werk, oordeelde ds. J. Roos. Twee vroegere voormannen waren niet onbevangen beoordeeld. En zonder ‘zuivere objectiviteit’ geen zuivere waarheid. Klare taal. Ik moest denken aan het stemmenkoor in de synode van 1950. Daar werd Kok na een wat onheldere uitspraak aan het begin van zijn verdediging uitgeschakeld. ‘Het is genoeg voor heel de dag. We zijn klaar.’

Gelukkig kwam er nu die briefwisseling tussen auteur en recensent (zouden Jochem en Rinus elkaar ook gesproken hebben?). Daarna volgde die gezamenlijke verklaring in twee maal drie punten – hoe kan het anders bij twee goed gereformeerde predikers. Golverdingen redde zich uit de penarie met een voorschot op een herdruk van zijn proefschrift, waarin dingen zullen worden rechtgezet. Dit sportieve gebaar moge tot voorbeeld strekken, zowel in de wetenschappelijke arena als in de kerkelijke stadions. Met zoveel bereidheid om de bal te spelen, had in en na 1950 veel balverlies voorkomen kunnen worden. Daarom is de ‘Verklaring’ ook 5-1 voor Rinus.

Het zij dr. Golverdingen gegund zijn ultieme boek te voltooien. Het zij ook ds. Roos gegeven zuiver historische studies te verrichten. Misschien krijgen we dan gelijkspel. Wat zou dat een overwinning zijn.

Fred van Lieburg