Waar bent u naar op zoek?

Trekt de Geest Zich terug?

13-05-2013

De beloften op de pinksterdag zijn bemoedigend: ‘Mijn Geest op alle vlees, zonen en dochters die profeteren'. In Nederland beleven we echter een periode van kerkelijke neergang. Drs. G.A. van Ginkel over de vraag of de Geest Zich terugtrekt.

‘Het gaat niet goed met de kerk!’ Meer dan eens kun je deze opmerking horen in de pastorale ontmoeting met betrokken gemeenteleden. Gedoeld wordt dan op de algemene neergang van kerkbezoek, het voortgaande morele verval, het loslaten van aan de Bijbel ontleende waarden en normen.

Onderzoeksresultaten, vastgelegd in grafieken en statistieken, spreken een duidelijke taal. Ook manifesteert zich steeds meer een antigevoel ten opzichte van ‘dogmatische christenen’ – dat zijn dan zij die spreken over zonde en genade en die de volstrekte uniciteit van Christus stellen tegenover alle religieus relativisme.

De verdrietige constatering vraagt echter om enige nuancering. De algemene neergang van het kerkbezoek is bij nader inzien niet overal even sterk waarneembaar. In sommige plaatsen lijkt het kerkelijke leven juist niet te minderen. Kerkgangers lijken elkaar op te zoeken en zich in elkaars nabijheid te willen vestigen. Er worden kerken gebouwd. Niet overal sluiten de godshuizen en worden zij (bij gebrek aan herbestemming of middelen daartoe) gesloopt. Ook is de houding tegenover ‘van kaft tot kaftgelovigen’ soms juist opmerkelijk positief. ‘Die mensen zijn tenminste duidelijk en weten waarvoor ze staan en gaan.’