Waar bent u naar op zoek?

In vaste groepjes van drie of vier luisteren naar het Woord, de wereld en elkaar

Triades van gemeenteleden

Leendert Wolters
Door: Leendert Wolters
Jaarthema 2024: Hoor, Hij spreekt
16-04-2024

Als gelovigen hebben we elkaar nodig. Solo-discipelschap bestaat niet. Daarom vormen wij in onze gemeente in Praag kleine groepjes, die we 'triades' noemen. De Bijbel neemt daar een centrale plek in, maar we luisteren ook naar de wereld en elkaar.

Als gezin zijn we door de GZB uitgezonden naar Tsjechië.  We wonen met onze kinderen sinds 2013 in de hoofdstad Praag. In de afgelopen jaren hebben we in Tsjechië een gemeente gesticht, waarvan het fundament berust op discipelschap. Discipelschap is christen zijn én Jezus volgen in het dagelijks leven. Omdat je dat niet alleen kunt, vormen we vaste groepjes van drie of vier gemeenteleden: triades.

Optelsom

Een triade is geen bijbelstudiekring, gebedsgroep, vrouwen- of mannenvereniging. Triades zijn ook niet enkel bijeenkomsten, maar het is de optelsom van de relaties die de drie of vier mannen of vrouwen in een gemeente met elkaar hebben. Triades bestaan dus ook op WhatsApp, tijdens andere bijeenkomsten en in gebed.

Het doel van de triade-leden is om te groeien als volgeling van Jezus Christus in het hele leven. Discipelschap gaat dus niet alleen over geloofsverdieping, maar ook over onze houding tegenover collega’s, een studiekeuze of onze omgang met geld. In de gesprekken ligt de aandacht dus nadrukkelijk bij de vraag ‘wat vraagt God van mij, van ons, op dit moment?’ Hoe geven we gestalte aan ons volgeling zijn in kleine dingen en grote besluiten. Daarover en over de stappen die we in ons geloof zetten, leggen we als leden van een triade naar elkaar verantwoording af: accountability.

Tweevoudig luisteren

‘Een van de belangrijkste – en zeer verwaarloosde – ingrediënten van christelijk discipelschap is het ontwikkelen van een luisterend oor. Slechte luisteraars worden geen goede discipelen.’ Met deze woorden pleitte de anglicaanse theoloog John Stott eind vorige eeuw voor een tweevoudig luisteren: naar het Woord, want ‘Hoor, Hij spreekt’, en naar de wereld.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Leendert Wolters
Leendert Wolters

is namens de GZB uitgezonden naar Praag en werkzaam bij de Tsjechische Evangelische Alliantie en kerkplanter bij Network Praha.