Waar bent u naar op zoek?

Trichtse evangelisatie als gemeente geïnstitueerd

06-10-2014

De hervormde evangelisatie in het Betuwse Tricht mag zich ruim een halve eeuw na haar oprichting hervormde gemeente van bijzondere aard noemen. ‘Maranatha' is de naam: ‘Onze Heere is gekomen' en: ‘Onze Heere zal komen'.

De hervormde gemeente (b.a.) is zondag geïnstitueerd. Dat gebeurde voorafgaand aan de eredienst in de oude Sint Pieterskerk door ds. D.J. Brans, voorzitter van het breed moderamen van de classis Bommel. Voorganger was ds. M. Baan, sinds 2010 mentor van de evangelisatie. Hij bevestigde het voormalige evangelisatiebestuur in het ambt van ouderling en diaken. De predikant uit Veenendaal is nu aan de gemeente verbonden als emeritus predikant die het dienstwerk van een predikant vervult.

Tricht heeft sinds eind 1962 een hervormd-gereformeerde evangelisatie. Een aantal gemeenteleden in het Betuwse dorp mist dan ter plaatse een hervormd-gereformeerde prediking, maar is niet uit op een afsplitsing. ‘De bezwaarden wilden een meer op reformatorische leest geschoeide prediking, maar de confessionele en midden-orthodoxe kerkenraadsleden voelden daar niets voor. De gesprekken liepen op niets uit en de partijen voelden zich onbegrepen’, blikt scriba H. van Santen terug. ‘In de beginperiode was er sprake van spanningen en een wederzijds wantrouwen. Van beide kanten is er ook niet altijd tactisch gehandeld.’

Vanaf 1962 wordt er elke donderdagavond een bijbelkring gehouden, geleid door een godsdienstleraar. Het komt vervolgens tot de oprichting van een afdeling van de Gereformeerde Bond ter plaatse. 55 personen wonen de eerste vergadering op 17 december 1962 in de kantine van machinefabriek Greefa bij, van wie er 22 zich als lid opgeven. Ds. J.J. Timmer uit Woerden, secretaris van de Gereformeerde Bond, is aanwezig om een toelichting te geven. Voorzitter J.A. de Greef, penningmeester J. van Niekerk, algemeen bestuurslid G. van den Bosch en secretaris D. Loorbach gaan het bestuur vormen.
In het jaarverslag van de Gereformeerde Bond schrijft de secretaris in mei 1964: ‘De afdeling Tricht probeert al vele maanden achtereen om kerkelijk onderdak te krijgen. Meestal worden er geen avonddiensten in de kerk gehouden. Wat zou het mooi zijn als de afdeling van de Geref. Bond in die avonddiensten zou mogen voorzien. Tot nog toe alles tevergeefs.’