Waar bent u naar op zoek?

Triniteit en prediking

22-10-2012

De drie-eenheidsleer moet de wacht houden rond het unieke verhaal van het evangelie. Dr. G. van den Brink over wat dat betekent voor preken over oudtestamentische teksten. Vragen die ook om trinitarisch bepreken?

In het Oude Testament is de triniteit toch nog lang niet aan de orde? Natuurlijk is er altijd al gezocht naar sporen van de triniteit in het Oude Testament. Telkens als het over God gaat, kon men zich afvragen: is hier nu de Vader bedoeld of de hele triniteit? Of misschien zelfs de Zoon of het Woord van God?

In de exegesegeschiedenis zijn al deze antwoorden terug te vinden. Sinds de Verlichting is het gebruik geworden om te menen dat het trinitarisch dogma een vroegkerkelijke uitvinding is, en dat het belachelijk is om dat te willen teruglezen in het Oude Testament.

Tegenwoordig komt men daar weer van terug. Er zijn steeds meer theologen (ik noem slechts de namen van R. Bauckham, L. Hurtado en Chr. Schwöbel) die de wortels van de triniteitsleer wel degelijk veel verder terug zoeken, uiteindelijk zelfs reeds in het oudtestamentische spreken over God, zoals dat zich verder ontwikkeld heeft in de intertestamentaire periode (tegenwoordig ook wel de periode van het ‘jodendom van de tweede tempel’ genoemd).