Waar bent u naar op zoek?

Trots, vrij, orthodox, Fries

19-02-2013

Ds. L.H. Oosten, emeritus predikant, stammend uit een Fries geslacht, heeft ons verrast met ‘Vrije Friezen. Momenten uit de kerkgeschiedenis van Friesland'. Een bespreking van het boek door prof.dr. W. Balke.

Nederland is voortgekomen uit Friezen, Franken en Saksen, die ieder een eigen karakter vertonen. De Friezen, trots op hun vrijheid, voelen zich als een volk. Zij houden vast aan hun eigen taal en zijn bereid hun vrijheid met hand en tand te verdedigen. De titel ‘Vrije Friezen’ is daarom goed gekozen en geeft duidelijk blijk van het Friese volkskarakter: ‘Wij Friezen buigen alleen voor God’. 

Ds. Oosten beschrijft het karakter van de edele, vrije Friezen. Treffend is wat hij opmerkt: ‘Wij Friezen knielen alleen voor God’, ‘wanneer zij in eigen gemoed overtuigd zijn van de soevereiniteit van God’. Het predestinatiegeloof heeft voor de Fries een grote bekoring. ‘De vrije Fries kan alleen maar een vrije, soevereine God aanbidden en vereren.’ ‘Dit geeft aan zijn geloof een heel eigen karakter. Aard en geloof hebben hier veel met elkaar te maken.’

Daarna volgen steeds korte en interessante flitsen, vanaf 690 tot 2004, die alle een venster openen op episoden uit de geschiedenis van Friesland.