Waar bent u naar op zoek?

Ds. Verheij: ‘We hebben elkaar heel hard nodig om vol te houden’

Trouw aan de gemeente

Anneke Tukker- Versluijs
Door: Anneke Tukker- Versluijs
Kerkelijke gemeente
Boekbespreking
05-12-2023

Wat kan de christelijke gemeente voor haar leden betekenen? En wat kunnen die leden voor de gemeente betekenen? Wat mogen ze van elkaar verwachten? Spannende vragen, waarbij het soms kan schuren. Ds. S.J. Verheij schreef er een boekje over: 'De gemeente en jij'. Gods trouw en Zijn werk staan daarbij centraal.

De predikant uit Sliedrecht verdiepte zich in vragen over de relatie tussen leidinggevenden en gemeenteleden. Daarvan leerde hij zelf ook veel. ‘Ik ben nog meer gaan zien hoe wezenlijk en belangrijk de gemeente is. De gemeente en gemeenteleden kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Trouw en loyaliteit zijn hier belangrijke woorden. Zonder trouw en loyaliteit staan we zegen voor de gemeente en de gemeenteleden in de weg. Als we trouw zijn, kunnen we een middel zijn om anderen bij de gemeente te houden of te brengen. Als we niet trouw zijn, is dat niet alleen tot afbreuk voor jezelf, maar doen we ook God tekort.’

Hoge roeping

Met zijn boek, dat verscheen in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond, wil ds. Verheij stof aanreiken voor bezinning op de rol van de gemeenteleden en van hen die leidinggeven. ‘Bezinning en bekering zijn broodnodig, want de christelijke gemeente heeft veel waarde: ze is van God. Bijbels gezien ben je in de gemeente een deel van het geheel. Het verbond is hierbij een belangrijke notie. God is de Eerste. Hij geeft een gemeente waarin iemand geboren wordt of op latere leeftijd bij betrokken raakt.’

De predikant gebruikt bijbelse beelden als het lichaam van Christus, de herder en de kudde, de tempel van God en de bruid van Christus. ‘De gemeente is niet een optelsom van gemeenteleden, een soort vereniging waarvan iemand lid kan worden en het lidmaatschap weer kan opzeggen. De gemeente is en blijft van God. Dat is een geloofsbelijdenis. Van deze gemeente wil de Heere ons een levend lid doen zijn. God is de Eerste, Hij begint. Gods trouw in Christus is de bron, de basis en het voorbeeld voor het leven met God en met elkaar. De gemeente heeft hierbij een grote en unieke plaats als lichaam van Christus en woning van God. Ze heeft een hoge roeping ten opzichte van haar leden. Die hebben op hun beurt de hoge roeping om de gemeente en elkaar tot zegen te zijn.

De gemeente bestaat uit mensen en is niet volmaakt. Daarom gaan er ook dingen mis, soms heel erg mis.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 december 2023. Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Anneke Tukker- Versluijs
Anneke Tukker- Versluijs

uit Kesteren is freelance journalist.