Waar bent u naar op zoek?

TUA ontvangt oude Torahrol

14-04-2022

De Amerikaanse God’s Ancient Library heeft een oude Torahrol geschonken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. God’s Ancient Library is een instelling van het Amerikaanse echtpaar Ken en Barbara Larson. Zij hebben inmiddels bijna honderd Torahrollen geschonken aan seminaries, universiteiten, musea en dergelijke, zowel in Noord-Amerika als elders ter wereld. Zij willen deze Torahrollen, die pasul zijn (ongeschikt voor gebruik in de Joodse eredienst), langs deze weg als het ware een nieuw leven geven. Zij zien de Torahrol als een levend getuigenis van een levende traditie. ‘Het spreekt van Gods zorg voor Zijn volk en voor Zijn Woord. De Torah heeft het donkerste hoofdstuk van de moderne geschiedenis, de verschrikkingen van de Holocaust, overleefd.’

De rol die de TUA kreeg, is door hen aangeschaft bij de Ben David Collection te Jeruzalem, de grootste private verzameling van Torahrollen wereldwijd. De universiteit gaat de perkamenten rol voorzien van houten stokken en een houten ‘kast’, zodat hij in alle zorgvuldigheid gebruikt kan worden bij de colleges Hebreeuws en de colleges Exegese Oude Testament.