Waar bent u naar op zoek?

Twee nieuwe bestuursleden

02-06-2015

Op donderdag 21 mei had de 109e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond plaats in De Aker te Putten. Ds. M.A. Kuijt doet verslag.

De tweede voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, opent – wegens absentie van ds. A.J. Mensink – de vergadering met het opgeven van Psalm 68:13 en gaat voor in gebed. Hierna leest hij Efeze 2:1-10 en 4:1-8 en houdt hij zijn openingswoord over de innerlijke houding van de Gereformeerde Bond ten opzichte van de kerk als geheel. Al te vaak wordt in onze kring badinerend over de kerk gesproken. Aan de hand van de steekwoorden ‘verbond’, ‘rechtvaardiging van de goddeloze’ en ‘culturele ontwikkelingen’ trekt hij enkele bijbelse lijnen met betrekking tot ons spreken over de kerk.

De Reformatie denkt vanuit God. De kerk is er, omdat God Zijn verbond sluit met Abraham en zijn zaad. De kerk is ook ‘de plek waar Christus met zondaren samenwoont’ (Koopmans). Daarom kunnen wij niet neerkijken op hen die aan de rand verkeren. De rechtvaardiging van de ‘goddeloze’ is geen rechtvaardiging van ‘goddeloosheid’; de heiliging kan niet losgemaakt wordt van de rechtvaardiging. Het spreken over de kerk als gemeenschap staat haaks op hedendaagse ontwikkelingen zoals individualisering en relativering van verbond en verbanden. Wij hebben de kerk lief, om Christus’ wil. (Lees hier de lezing.)

De aanwezigen worden welkom geheten, in het bijzonder de gasten en de afgevaardigden.

Mr. G. Holdijk en prof.dr. M.J. de Vries (beiden aftredend en herkiesbaar) hebben aangegeven hun herverkiezing te aanvaarden. In de vacature van A.D. Drost wordt mr. P.C. Knook uit Kloetinge verkozen en in de vacature van ds. M.A. Kuijt wordt ds. J.J. ten Brinke uit Stolwijk verkozen. Beiden aanvaarden hun benoeming.

Lees het volledige verslag in De Waarheidsvriend van 5 juni 2015.