Waar bent u naar op zoek?

Vierdaagse over ‘Gereformeerd theoloog zijn in déze tijd’ biedt denkstof te over

Twee talen spreken

Arnold Dekker
Door: Arnold Dekker
17-09-2021

Om te weten waar je staat, moet je je spiegelen aan anderen. Ook als theoloog. Voor mij draagt de jaarlijkse studieweek van de Gereformeerde Bond daar zonder meer aan bij. Met dit jaar als thema een nogal essentiële vraag: wat betekent het om gereformeerd theoloog te zijn in deze tijd?

In die vraag zitten twee brandpunten: het eigene van de gereformeerde theologie en het eigene van deze tijd. Rondom deze polen draaiden de lezingen in de studieweek, die van 23 tot en met 26 augustus plaatshad in Mennorode in Elspeet. Voortdurend was daar ook de onderliggende vraag hoe de dynamiek daartussen is. In wat voor een tijd leven we en hoe beweegt de gereformeerde theologie daarin?

Existentieel

Een greep uit de gehouden lezingen. Dr. A.J. Kunz schetste in zijn lezing een fraai theologisch portret van prof. dr. C. Graafland, over wie de laatste tijd een en ander verschenen is. Hij zou de urgentie van het thema ongetwijfeld onderstreept hebben. Het geluid van de gereformeerde traditie laten klinken in een specifieke tijd en cultuur dreef hem. Voortbordurend op Graafland legde dr. Kunz aan het eind van zijn lezing een paar vragen neer die bij mij bleven hangen: natuurlijk moet je niet over hoofden en harten heen preken, maar heb je die hoofden en harten nog iets te bieden? Waar draait het je nou om? Mag je boodschap nog een beetje schuren, existentieel worden? Graafland hekelde de rationalisatie in de prediking van zijn tijd, Kunz in lijn daarmee het intellectualisme.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 september 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Arnold Dekker
Arnold Dekker

is tweedejaarsstudent in de predikantsmaster aan de PThU in Amsterdam.