Waar bent u naar op zoek?

Uitzicht op een huwelijk

25-11-2013

Er is een bruiloft op komst, die soms verder weg leek dan ooit. De bruid heeft de bruidegom wel op de proef gesteld, maar het gaat er van komen. Dankzij het geduld, het doorzettingsvermogen, de inzet van de Bruidegom, schrijft ds. A. de Snoo.

Ik heb het over onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Een bekend gezang zegt: ‘Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af’.

Het is God in de hemel die ‘toen Hij zag dat de mens … zich volkomen rampzalig had gemaakt, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor Hem vluchtte’ (NGB art.17). ‘Adam, waar ben je?’ ‘God heeft hem getroost met de belofte hem Zijn Zoon te geven’, zegt hetzelfde artikel.
Deze Zoon heeft Zich gewillig láten zenden om uit de in zonde gevallen mensheid allen die de Vader wilde verlossen, ook daadwerkelijk te verlossen en bijeen te brengen. ‘Hier ben Ik, om Uw wil te doen.’ (Hebr.10:7)
Zo kwam de Zoon van God op aarde, om in die gezindheid zijn bruid te werven. ‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.’ (Ef.5:25-27)
Dáárnaar ging het verlangen van onze Heiland uit, toen Hij zei, weer in de woorden van Hebreeën 10: ‘Hier ben Ik om uw wil te doen.’
Het zijn woorden uit Psalm 40: ‘Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt U niet. Nee, U hebt mijn oren voor U geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben Ik, over Mij is in de boekrol geschreven.’ Uw wil te doen, mijn God, verlang Ik, diep in Mij koester Ik uw wet’.