Waar bent u naar op zoek?

column

Urk in 2115

17-08-2015

Soms wil ik leerlingen wat leren, maar leer ik juist van hen.

In mijn tweede klassen havo/vwo gaf ik les over de Industriële Revolutie. Dat onderwerp trekt nooit zo de aandacht, dus besloot ik met een paar gerichte opdrachten de stof dichterbij te brengen.

Een van de opdrachten was het maken van een historische vergelijking tussen Urk in 1915 en 2015. De vervolgopdracht was om te bedenken hoe ons dorp er over honderd jaar uit zou zien. De bedoeling was dat leerlingen zouden zien dat techniek een steeds grotere rol in ons leven is gaan spelen, terwijl bijvoorbeeld dialect en klederdracht zijn verdwenen. Kortom, door die Industriële Revolutie ziet het leven van jou er een stuk anders uit dan het leven van je overgrootouders.

Veel leerlingen betoonden zich goede historici, maar vooral enthousiaste toekomstvoorspellers. De tendens was ook volledig duidelijk. Dialect en Urker tradities zullen verdwijnen. Op technologisch gebied zullen we er alleen maar op vooruit gaan. Door grote infrastructurele werken wordt Urk alleen maar groter en zal het opgenomen worden in de vaart der volkeren.

Maar liefst tachtig procent van mijn leerlingen denkt dat er over honderd jaar (veel) minder Urkers naar de kerk gaan. Ze zien het nu al om zich heen gebeuren, vermoeden dat er meer contact zal komen met andersdenkenden en veel mensen zullen de kerk ouderwets gaan vinden. Leerlingen die menen dat de kerkgang gelijk zal blijven, wijzen vooral op de sterke Urker tradities.

Natuurlijk. Het is maar een opdrachtje en de vorming van deze leerlingen is nog lang niet af. Toch geeft het me te denken. Niet zozeer dat jonge pubers positief zijn over de mogelijkheden van de techniek of dat ze verwachten dat de kerkgang minder zal worden. Het viel me vooral op dat de meeste leerlingen uitstekend horizontaal kunnen denken. De notie dat God iets met de geschiedenis of met kerkgang te maken zou kunnen hebben, kwam nauwelijks naar voren.

In het nieuwe schooljaar ga ik onderzoeken of leerlingen een idee hebben wat de Heere en geschiedenis met elkaar te maken hebben. Het liefst hoop ik veel van hen te leren.

Arjan Baarssen