Waar bent u naar op zoek?

column

Urk

16-02-2015

De lucht is donker. Een grote vloedgolf staat op het punt zich bruisend vanuit de zee op het land te storten.

Ik zie twee vrouwen op de kade staan. Ze turen in de verte over het dreigende water.

Ik zit in de Immanuelkerk met in mijn handen de nieuwe cd van het Urker visserskoor Crescendo. Het koor zal een concert geven. ‘Verwachtend uitzien’, is de titel van de cd. Als ik nog beter naar de foto op de voorkant kijk, valt mijn oog op de zwarte gedenkplaten bij het vissersmonument vlak voor de twee turende vrouwen. Hierop staan de namen geschreven van de mannen die op zee gebleven zijn. Het raakt mij diep. Vorige week is er in een storm een kotter vergaan. Twee vissermannen zijn inmiddels gevonden, naar de andere twee bemanningsleden wordt nog gezocht. Urk is in rouw.

Deze avond is de collecte bestemd voor Stichting Schreeuw om Leven. Deze stichting biedt hulp aan meisjes en vrouwen die bij een ongewenste zwangerschap geen uitweg meer zien. Bij de overhandiging van de eerste cd aan directeur Bert Dorenbos, zegt de voorzitter van het koor het treffend: ‘Jullie helpen vrouwen die door omstandigheden niet verwachtend kunnen uitzien naar de geboorte van hun kindje.’ We staan stil bij de ruim 30.000 baby’s die in Nederland per jaar in de moederschoot gedood worden. Rouw.

Aan het eind van de dienst zingt het visserskoor met gevoel en overgave:

Kom Heer Jezus, ja kom haastig,

Kom en help ons uit dit dal.

’t Wordt zo donker, ’t is zo angstig

Tranen vloeien overal.

O Heer Jezus kom, o Heer Jezus kom

Ja, kom haastig, ja kom haastig,

 

Kom Heer Jezus kom.

Groot o Heer is ons verlangen,

U te zien in heerlijkheid.

Laat ons zingend U verwachten,

Prijzen tot in eeuwigheid.

O Heer Jezus kom, o Heer Jezus kom.

Ja, kom haastig, ja kom haastig,

Kom Heer Jezus kom.

Thuis op de bank pak ik de cd uit mijn tas en kijk nog eens naar de afbeelding op de voorkant. Binnenkort zullen er vier namen bijgeschreven worden op de zwarte gedenkstenen.

Toch mogen we verwachtend blijven uitzien en doorgaan met zingen: ‘Kom Heer Jezus kom’.

Marijke de Wit