Waar bent u naar op zoek?

Vader & zoon in de theologie

03-07-2012

Abraham en zijn zoon Herman Kuyper hebben beiden veel voor het gereformeerde leven in Nederland betekend. Ze zijn beiden bewierookt en verguisd. Tegelijk waren beiden groot en groots en soms zo klein, schrijft dr. G.J. Mink.

Zeker verschillen vader en zoon. Toch zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Beiden waren eminente theologen die stonden voor een gereformeerde theologie. Beiden zijn predikant en hoogleraar geweest en stonden voor het kerkelijk recht. Beiden waren hoofdredacteur van De Heraut. Beiden waren ook Deutsch-freundlich.

Theoloog, predikant, ouderling, kerkleider, redenaar, journalist, schrijver, hoogleraar, organisator, kamerlid, minister-president. Er zijn heel wat woorden nodig om recht te doen aan de vele kwaliteiten van vader Abraham. En de terreinen waarop hij werkzaam is geweest.

Abraham werd in het ‘moderne’ Leiden opgeleid. Hij was een zeer begaafde student, zowel op het gebied van theologie als van klassieke talen en Nederlands. Hij won een prijsvraag over de vergelijking van het kerkbegrip van Calvijn en de Poolse kerkhervormer A Lasco.