Waar bent u naar op zoek?

Verlangen naar de wederkomst (3)

Vagevuur en chiliasme

Ds. G. Herwig
Door: Ds. G. Herwig
18-11-2021

Hoe is er in de eeuwen voor ons nagedacht over de wederkomst van Christus? Welke rol speelden dagelijkse omstandigheden in het zicht op het laatste oordeel? We kijken mee over de schouders van middeleeuwers en grote reformatoren.

Calvijn stelt in boek II van de Institutie dat we actief moeten nadenken over hoe Christus op de wolken zal terugkeren: ‘De bewijzen van Zijn alomtegenwoordige kracht die Christus aan de Zijnen geeft, zijn zeker niet onduidelijk, maar omdat Zijn heerschappij hier op aarde in zekere zin schuilgaat onder de nederige gestalte van het vlees, is het volkomen terecht dat de oproep tot ons komt om in het geloof de zichtbare tegenwoordigheid van Christus te overdenken die Hij op de jongste dag zal openbaren. Hij zal namelijk in dezelfde lichamelijke gedaante uit de hemel afdalen als waarin men Hem naar de hemel heeft zien opvaren, en zich aan alle mensen vertonen met de onuitsprekelijke majesteit van Zijn koninklijke heerschappij, met de glans van de onsterfelijkheid, met de ongemeten macht van Zijn goddelijke wezen en met Zijn gevolg van engelen….’ Het is goed om te beseffen dat er ook in de eeuwen voor ons van tijd tot tijd ernstig en intensief is nagedacht over de wederkomst van Christus. In deze bijdrage stippen we enkele momenten aan.

Duizendjarig rijk

In de eerste eeuwen na Christus was het met name voor hen die moesten lijden vanwege het geloof in Christus, een geweldige vertroosting dat in de Bijbel sprake is van een laatste oordeel. Opmerkelijk is het daarbij dat de verwachting van het duizendjarig rijk soms een grote rol vervulde.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 november 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. G. Herwig
Ds. G. Herwig

is predikant van de hervormde gemeente te Nunspeet.