Waar bent u naar op zoek?

Van der Graaf over Rome

19-04-2011

Dr.ir. J. van der Graafs jongste boek, ‘Rome omsloten door de Traditie’, kan zowel aan de dialoog binnen de protestantse gemeenten als aan het oecumenische gesprek over de protestantse grenzen heen een interessante en uitdagende impuls ge

In het nieuwste deel van de Artiosreeks stelt Van der Graaf de vraag of de Rooms-Katholieke Kerk is veranderd. Voor de beantwoording is het noodzakelijk de periode te kiezen waarmee de kerk van vandaag vergeleken wordt. Van der Graaf noemt drie verschillende mogelijkheden: de vroegchristelijke kerk, de zestiende eeuw en de periode vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962). Hij ziet het concilie van Trente (1563) als het voornaamste markeringspunt.

De auteur, die zichzelf als belijdend gereformeerde protestant beschrijft (p.141), heeft er bewust voor gekozen om bij de vraag naar de eventuele veranderingen in de Rooms-Katholieke Kerk ook rooms-katholieke gesprekspartners te betrekken.