Waar bent u naar op zoek?

Van der Heyden-Heydanus

17-07-2012

De Van der Heydens zijn mannen met een overtuiging. Drs. G.A. van Ginkel haalt twee figuren naar voren: Gaspar van der Heyden en kleinzoon Abraham Heydanus.

De Mechelse familie Van der Heyden moet rond 1500 tot de gegoede burgerij hebben behoord. Er komen mannen met een overtuiging uit voort. Zoon Gaspar wordt de eerste predikant van de protestantse kruisgemeente in Antwerpen, achterkleinzoon Abraham Leids hoogleraar godgeleerdheid (met sympathie voor het denken van Descartes).

Bij Gaspar van der Heyden valt het moedige, onverschrokkene en militante op. Hij vreest niet om in een tijd van vervolging te Antwerpen het Woord met vrijmoedigheid in het geheim te verkondigen. De gereformeerde leer is hem lief en alles waard. Wie iets anders belijdt vindt in hem een fel tegenstander.

Van der Heyden is de eerste predikant van de Antwerpse kruisgemeente. Daar brengt hij de eerst nog ongeordende, op het calvinisme georiënteerde groepen binnen een kerkelijk verband samen. Van ongeveer 1550 tot 1555 combineert hij zijn predikambt met zijn schoenmakersstiel, maar daarna wijdt hij zich op verzoek van de gemeente geheel aan de predikatie.