Waar bent u naar op zoek?

Van Hart Tot Hart Spreken

17-06-2021

Prop. A.J.R. Treur uit Vinkeveen is 38 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Momenteel is hij werkzaam als geestelijk verzorger en klachtenfunctionaris bij een stichting voor zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Na ruim tien jaar als geestelijk verzorger te hebben gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking, mag ik nu ‘staan naar het ambt’. Het feit dat ik de studie naast mijn gezin en werk heb mogen afronden zie ik als een zegen van God.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? wat hebt u er vooral geleerd?

Terugkijkend op de studie zie ik dat ik veel heb mogen leren: grondig de Bijbel lezen, ook in de grondtaal. Belangrijke vaardigheden voor het pastoraat, het bestuderen en toepassen van de traditie van de kerk en de belijdenisgeschriften, het kwam allemaal voorbij. Ook word je in de studie ingewijd in het preken en daarnaast wordt er ingegaan op het maken en uitvoeren van beleid en kerkrecht.

De studie leert je niet te geloven. Ten diepste is je relatie met je Zender een persoonlijke zaak. In de jaren van studie heb ik in deze relatie mogen leren te blijven vertrouwen op God. Daarbij heb ik in mijn huidige werk en in het preken geleerd dat het in geloofsoverdracht gaat om het spreken van hart tot hart. De allermooiste ontdekking is dat je steeds weer mag leren dat de Heere zelf aan het begin staat. Hij spreekt je aan en die woorden mag je doorgegeven.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? en naar uw taak in de gemeente?

In de gemeenten worden we bij elkaar gebracht rondom Gods Woord. Door dat Woord spreekt God ons aan, biedt Hij kracht en wijst Hij op de hoop in Christus, hoop die is geworteld in Zijn verzoenend sterven. Ik zie het als mijn taak om de gemeenteleden in alle aspecten van het leven in aanraking te brengen met dit Woord van God. Dus niet alleen in de prediking, maar ook in het pastoraat, het leven van alle dag.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Als christenen zijn we allemaal geroepen om te getuigen van de hoop die in ons is. Zeker in deze roerige tijden hebben we een boodschap. We mogen vertellen van een God Die deze wereld in Zijn hand houdt en Die nooit los zal laten wat Zijn hand begonnen is. God wijst in Zijn Woord wel twee wegen aan. Het Evangelie is dan ook niet vrijblijvend. Dat zou ons des te meer aan moeten sporen de boodschap van redding overal en op alle mogelijke manieren te laten klinken.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.