Waar bent u naar op zoek?

Van Hoorn naar Harskamp

03-03-2014

Prop. M.C. Schreur verhuisde van een stad in Noord-Holland naar een dorp op de Veluwe. Meer dan twintig jaar werkte hij als evangelist in Hoorn, sinds gisteren is hij predikant in Harskamp.

Op de grens tussen Hoorn en Harskamp heeft ds. Schreur één wens: dat het evangelisatiewerk zal gaan veranderen. ‘Ik hoop dat evangelisatieposten minder op zichzelf komen te staan en dat het evangelisatiewerk in bestaande gemeenten minder commissieafhankelijk wordt. Het zou op organische manier uit de gemeente moeten voortkomen, met minder acties en meer van binnenuit.’

Zo zou het volgens ds. Schreur goed zijn als de eerste zondag van de maand in de dienst rekening wordt gehouden met kinderen, jongeren en mensen van buitenaf. ‘Dat geeft gemeenteleden gelegenheid om iemand uit te nodigen en mee te nemen naar de eredienst. Het zou ook goed zijn als op elke bijbelkring een plaats is voor wie het bijbellezen minder gewend is, als gewone gemeenteleden op deze manier meedenken en gastvrijheid tonen. Ik hoop dit voor het evangelisatiewerk, maar ook het zendingswerk en het gebed voor Israël verdienen zo’n natuurlijke plaats.’

Matthé Schreur, die gisteren tot predikant werd bevestigd, heeft ruim 21 jaar in het Noord-Hollandse stad Hoorn gewerkt. ‘Meteen na ons huwelijk in 1992 zijn we ernaartoe verhuisd. We hebben er een mooie, vormende tijd meegemaakt. Soms was het moeilijk en eenzaam. We stonden er min of meer alleen voor. Het bestuur van de stichting stond op afstand en de meelevende achterban was ver weg. Soms werden we verrast door een bemoediging. Toen we begonnen, was er nog niet echt een gemeente. Dat gaf een eenzaam gevoel. De gemeente is wel gegroeid, maar nog niet groot. Er zijn allerlei mensen geweest die op een bepaald moment ook weer zijn verdwenen. Dat was soms teleurstellend, omdat je op mensen gaat rekenen.’