Waar bent u naar op zoek?

Viering heilig avondmaal staat in het teken van de toekomst, totdat Hij komt

Van oase tot oase

Ds. H.J. van der Veen
Door: Ds. H.J. van der Veen
Avondmaal
21-11-2023

Nadat de Heere Jezus het heilig avondmaal heeft ingesteld, spoort Hij Zijn discipelen aan om het te blijven vieren. De viering van het heilig avondmaal staat dus van meet af aan in het teken van de toekomst. Totdat Hij komt.

In gedachte zie ik de Heere Jezus samen met Zijn discipelen in de bovenzaal in Jeruzalem aan tafel zitten. Alles is in gereedheid gebracht voor de Pesachmaaltijd. Tijdens deze maaltijd stelt de Heere Jezus het heilig avondmaal in. Hij spreekt daarbij deze woorden uit: ‘Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.’ (Luk.22:16,18)

Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus hiermee aangeeft dat Hij slechts twee keer deel zal nemen aan de viering van het heilig avondmaal: de eerste keer op aarde tijdens Zijn vernedering en de tweede keer in de hemel tijdens Zijn verhoging. In dat verband moet ik denken aan de woorden uit Openbaring 19:9: ‘En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.’

Tegelijk spoort de Heere Jezus Zijn discipelen aan om het heilig avondmaal te blijven vieren. Tot drie keer toe klinkt in het Nieuwe Testament de oproep: ‘doe dat tot Mijn gedachtenis.’ (Luk.22:19; 1 Kor.11:24,25) De viering van het heilig avondmaal staat van meet af aan in het teken van de toekomst. Totdat Hij komt (1 Kor.11:26).

Verleden, heden en toekomst

Tijdens de viering van het heilig avondmaal weten we ons verbonden met het verleden, het heden en de toekomst. De houten avondmaalstafel voert ons allereerst terug in de tijd naar het ruwhouten kruis op Golgotha. De tekenen van brood en wijn verwijzen naar het gebroken lichaam en vergoten bloed van Christus. In Zijn volbrachte werk ligt onze zaligheid vast verankerd.

We vieren vervolgens het heilig avondmaal in het heden van de genade. Zoals het volk Israël tijdens de woestijnreis dagelijks wordt begenadigd, zo worden onze hongerige en dorstige zielen vandaag door de Heere gevoed en verkwikt.

We richten ten slotte ons oog op de toekomst van Christus. We heffen ons hoofd omhoog en ons hart gaat naar boven. We zien met reikhalzend verlangen uit naar de wederkomst van Christus.

Spanningsvolle tussentijd

Terwijl de eeuwen voortwentelen, komen er binnen de avondmaalvierende gemeente allerlei vragen boven: Hoelang duurt de wederkomst van Christus nog? Komt er nog iets van Gods Koninkrijk terecht? Houden we het nog wel vol?

In dit verband wil ik op twee aspecten wijzen, die verbonden zijn aan het avondmaal vieren met het oog op de toekomst.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. H.J. van der Veen
Ds. H.J. van der Veen

uit Sliedrecht is emeritus predikant.